Hybride werken: de toekomst van ons werk?

Hybride werken: de toekomst van ons werk?

Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, openen langzaamaan ook de kantoren. Waar nu nog een maximale bezetting van 50% geldt, gaan de meeste bedrijven er niet vanuit dat ze weer volledig naar 100% werken op kantoor teruggaan. Maar wat betekent dat voor de manier van samenwerken?

In hoeverre verandert de stijl van leidinggeven, welke componenten komen daarbij? Maar bovenal: hoe behouden we sociale samenhang, het werkplezier en onderlinge verbondenheid? Deltalinqs en buitengewoon lid vhp human performance gingen op 2 september in breakoutsessies in gesprek met werknemers in en rond de Rotterdamse haven over de vraagstelling: Hybride werken: de toekomst van ons werk?

Waar voor de een het hybride werken, ook voor corona, al gesneden koek was, was het voor de ander nog (deels) onbekend terrein. Tijdens het webinar was er ruimte voor het delen van ervaringen, het stellen van vragen en het onderling delen van tips. Opvallende thema’s waren: vertrouwen (leiderschap), aandacht voor het intermenselijke contact (verbinding) en welke afspraken er nu precies gelden en goed werken bij hybride werken (effectief samenwerken). Zowel de zorgen als de positieve ervaringen passeerden de revue.

In 2 breakoutsessies gingen deelnemers in gesprek over de uitdagingen. Zo heeft een bedrijf praatplaten ontwikkeld om het gesprek over de nieuwe manier van werken te stimuleren: wat verwacht je van hybride werken, wat heb je nodig en van wie? Een ander bedrijf heeft een mental wellbeing groepje samengesteld: een soort klankbordgroep van medewerkers met wie het MT afstemt wat er speelt, wat beter kan en waar aandacht naaruit moet gaan. Een aantal bedrijven heeft beleid voor hybride werken opgesteld in samenspraak met de OR en kijkt uit naar de daadwerkelijke implementatie. Hoe zal het straks gaan als het beleid effectief wordt en hoe betrekken we medewerkers bij deze verandering?

De ervaring heeft geleerd dat het contact met directe collega’s over het algemeen best goed is gebleven. Maar de verbinding en betrokkenheid met de gehele organisatie is wat verbleekt. Een mooi voorbeeld om dat contact te stimuleren én nieuwe medewerken te laten onboarden is het creëren van vlogs en filmpjes. Over gebeurtenissen in het gehele bedrijf die heel slim tijdens de pauzes worden verstuurd, zodat medewerkers deze dan op hun mobieltje kunnen bekijken. Laagdrempelig en effectief!

Al met al een levendig en waardevol gesprek, dat zeker aanleiding gaf voor nog een vervolg.