Bewonersbijeenkomst over stofoverlast in Hoek van Holland

Bewonersbijeenkomst over stofoverlast in Hoek van Holland

Op woensdag 14 oktober vond een bewonersbijeenkomst plaats onder leiding van Arno Bonte, wethouder duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransie over stofoverlast in Hoek van Holland. De bewoners hadden de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen aan de kolenoverslagbedrijven EMO en EECV, de DCMR, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.

Aanleiding voor de bewonersbijeenkomsten zijn de honderden klachten over stofoverlast in Hoek van Holland die sinds augustus 2019 zijn ingediend. Deze toename van klachten had onder andere te maken met veel droge periodes in combinatie met harde wind. De bedrijven investeren inmiddels in extra maatregelen om overlast te voorkomen. De DCMR voert extra inspecties uit en er is onderzoek gedaan naar de herkomst van het stof. Ook de media en de Rotterdamse politiek heeft deze overlast niet ongemoeid gelaten.

Tijdens de bewonersbijeenkomst zijn de resultaten van drie onderzoeken naar de stofoverlast gepresenteerd. Het Trendonderzoek luchtkwaliteit (DCMR en GGD) concludeert dat de luchtkwaliteit in Hoek van Holland de afgelopen jaren verbeterd is. TNO heeft aangetoond dat 50 procent van de deeltjes in één monster van het zwarte stof in Hoek van Holland kolenstof is. Een groot deel van de rest is zand. Het merendeel van de kolenstofdeeltjes is te herleiden naar kolen die liggen opgeslagen bij twee overslagbedrijven op de Maasvlakte en in de Europoort. Er loopt nog een hinderonderzoek (van DCMR) waarbij inwoners van Hoek van Holland plakmonsters nemen en logboeken bijhouden. De eerste resultaten laten zien dat de monsters die de inwoners hebben genomen gemiddeld zo’n 20 procent kolenstof bevatten. Bij harde zuidwestenwind, die vaak samengaat met klachtengolven, loopt dit op tot 40 procent.

De bedrijven EMO en EECV hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven de overlast uiterst serieus te nemen en graag in dialoog te willen met de inwoners van Hoek van Holland. Zij hebben toegelicht wat zij inmiddels doen aan (extra) maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het beter afdekken van de kolenbergen met pulp, het aftoppen van de kolenbergen en het sproeien bij graafwerkzaamheden en overslag. Ook gaat er een pilot plaatsvinden met een geavanceerd stofdetectiesysteem om beter inzicht te krijgen op stofverspreiding, zodat nog effectiever maatregelen kunnen worden ingezet.

Verder is afgesproken dat de gevolgen van het stof op de gezondheid en de vraag hoe bedrijven de inwoners van Hoek van Holland tegemoet kunnen komen ter compensatie van de stofhinder, verder worden besproken in de werkgroep stofoverlast Hoek van Holland van de gebiedscommissie Hoek van Holland. In deze werkgroep zitten naast een vertegenwoordiging uit de gebiedscommissie ook vertegenwoordigers van EMO, EECV, Deltalinqs, DCMR, GGD en enkele bewoners.