Actuele informatie Brexit en aangekondigde verkeersmaatregelen

Actuele informatie Brexit en aangekondigde verkeersmaatregelen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 december 2020 officieel de Europese Unie verlaten. Deze keuze heeft gevolgen voor de handel tussen Rotterdam en het VK. Ondanks de handelsdeal die op 24 december tussen het VK en de EU is gesloten, gelden vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het VK. Zorg dat u bent voorbereid!

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen kunt u terecht op de website www.getreadyforbrexit.eu of de Brexitpagina van Port of Rotterdam.

Verkeersmaatregelen t.b.v. minimaliseren kans op overlast

Overheden, autoriteiten en (zee)transport terminals hebben zich voorbereid op de nieuwe situatie, met als doel het transport van goederen van Rotterdam naar Britse havens zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op verkeershinder door opstoppingen te minimaliseren. Door de nieuwe douaneformaliteiten kunnen vertragingen bij de poorten van de ferryterminals ontstaan.

Havenbedrijf Rotterdam treft verkeersmaatregelen vanaf 1 januari 2021 in de omgeving van de ferryterminals. Deze maatregelen zijn gebaseerd op diverse verkeerssimulaties. Om files te voorkomen, worden tijdelijke parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd op of nabij de ferryterminals in Hoek van Holland, Vlaardingen en in havengebied Europoort. Om het verkeer te begeleiden, wordt bebording aangebracht en zijn verkeersregelaars aanwezig. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat deze maatregelen voor maximaal zes tot acht weken nodig zijn.

Download de plattegrond van het havenbedrijf voor meer informatie over de verkeersmaatregelen.