Veel enthousiasme voor Fieldlab Industriële Elektrificatie

Veel enthousiasme voor Fieldlab Industriële Elektrificatie

Afgelopen maart deed Deltalinqs Energy Forum samen met FME en VoltaChem een oproep voor organisaties die een belang bij de verduurzaming van de industrie hebben. Aan die oproep is veel gehoor gegeven en het eerste Nederlandse Fieldlab Industrie Elektrificatie is in de maak.

"In het najaar hebben we, samen met Deltalinqs Energy Forum, heel veel gesprekken gevoerd met tientallen belangstellenden", zegt Marco Kirsenstein, business development manager Zuidwest bij FME. "Dat zijn toeleveranciers, maar ook eindgebruikers, netwerkbeheerders en andere stakeholders. Uit die gesprekken bleek al snel dat er veel enthousiasme is om verder te gaan. Tijdens een workshop kwam naar voren dat de deelnemers het Fieldlab vooral zien als een middel en niet als een doel. Dat is mooi, want het concept is ook bedoeld om de industrie langdurig verder op weg te helpen met elektrificatie."

Verschillende plekken
Elektrificatie is niet nieuw en veel technieken bestaan al, alleen nog niet op industriële schaal. Bijvoorbeeld warmtepompen of hybride ketels. Bedrijven zouden er het liefst heel snel op overgaan, maar het moet wel bewezen technologie zijn en er zal dus flink getest en opgeschaald moeten worden. "Des te mooier dat bijvoorbeeld Eneco heeft aangeboden als proeftuin voor warmtepompen te willen fungeren en Stork zijn kennis over hybride ketels ter beschikking stelt", weet Kirsenstein. "Zo zie je al waar het waarschijnlijk naartoe gaat: het Field Lab wordt niet één fysieke locatie maar een samenwerkingsverband met verschillende plekken waar oplossingen in de gehele keten kunnen worden bedacht en getest."

High level meeting
De stap die nu volgt is een inventarisatie van alle informatie die is opgehaald en een eerste poging om daaruit enkele programmalijnen te destilleren. Kirsenstein: "Vervolgens gaan we bezien wat ervoor nodig is om deze doelen te bereiken. Rond de jaarwisseling volgt een high level meeting tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Tijdens die meeting moet ook blijken wat er mogelijk is qua financiering. Veel bedrijven willen flink bijdragen, in natura en in cash, maar wanneer je overgaat op de schaal van Megawatts moet je de overheid erbij betrekken. Dat kan niet anders, want daar zijn miljoenen voor nodig."