Restwarmte van Shell Pernis naar Katendrecht

Restwarmte van Shell Pernis naar Katendrecht

Met de opening van een verwarmingsleiding van Shell Pernis naar de wijk Katendrecht is de verwarming van Rotterdam weer wat duurzamer geworden. Dit gebeurde eind september met een officiële handeling.

Shell Pernis is de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die restwarmte gaat leveren. Afvalenergiecentrale AVR deed dat al langer. Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het transport via de warmteleiding van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Warmtebedrijf Rotterdam sluit de leiding aan op het warmtenet en verzorgt de levering aan de lokale warmtedistributeurs.

Warmtenet
Het initiatief is onderdeel van het streven naar een groot warmtenet. Dat moet op den duur veel meer restwarmte van bedrijven in het Rotterdamse havengebied beschikbaar maken voor verwarming van huizen en kassen. Deltalinqs Energy Forum speelt hierin een rol door leden te enthousiasmeren voor uitbreiding van het warmtenet. Zij trekt hier samen met Havenbedrijf Rotterdam in op. Er kunnen en moeten meer partijen meedoen wanneer je het warmtenet wilt laten groeien. En die ambitie is er: uiteindelijk moet er een infrastructuur door heel Zuid-Holland komen.

Meer informatie is terug te vinden op www.shell.nl.