Chemieloket: "Kom langs en stel belemmerende regelgeving aan de kaak"

Chemieloket: "Kom langs en stel belemmerende regelgeving aan de kaak"

Om een oplossing te vinden voor belemmerende regelgeving voor chemiebedrijven, stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

Ondernemers kunnen er permanent terecht. Rotterdamse bedrijven kunnen sinds kort ook bij Deltalinqs het Chemieloket bezoeken. Op 19 april aanstaande is hiervoor de eerstvolgende mogelijkheid (op afspraak).

Projectleider Ralph Reede ontmoet u graag, om met u te spreken over regelgeving die innovatie belemmert en over uw ideeën voor het verminderen van regeldruk: administratieve lasten, handhavingskosten, naleving, vergunningen en dergelijke. Sinds de start eind 2015 zijn 39 signalen ontvangen. Daarvan zijn er tot nu zeventien opgelost, negen afgerond, vier botsend en negen lopend.

Het Chemieloket zoekt naar oplossingen en stemt ook af met andere betrokken ministeries. Het Chemieloket stelt de ondernemer met zijn casus centraal en niet de regelgeving op zich. Binnen zes weken krijgt de ondernemer terugkoppeling over mogelijke oplossingen. De ambitie is om gemiddeld binnen zes maanden tot een oplossing te komen. Op basis van de ingediende casussen worden bredere beleidsvraagstukken op de agenda gezet van de ministeries en wetgever.

Het plan voor deze één-loket oplossing ontstond toen de minister van EZ met CEO’s van chemiebedrijven sprak. De stuurgroep Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie concludeerde dat één ondernemersloket bij Economische Zaken het aanspreekpunt voor knellende regelgeving zou moeten worden. De brancheorganisaties en betrokken Ministeries van EZ, I&M, SWZ en omgevingsdienst DCMR ondersteunen deze aanpak.

Voorbeelden belemmeringen

  • Gebruik van afvalstoffen als grondstoffen
  • Recycling van thermohardend composiet
  • Crisis- en herstelwet
  • Verplichte graafmeldingen WION op eigen terrein met eigen grondbeheersysteem
  • Restwarmte in relatie tot ETS
  • Behoud vrijstelling energiebelasting bij flexibele operatie van warmtekrachtkoppeling
  • Energiebelasting bij het leveren van (hoogcalorische) restgassen
  • PGS-systematiek
  • Uitvoering/handhaving regelgeving en vergunningverlening

Contact Chemieloket
Per mail: chemieloket@minez.nl. Telefonisch via Ralph Reede: (06) 11 37 62 41.