Subsidie opschaling productie groene waterstof

Subsidie opschaling productie groene waterstof

Vanaf komend voorjaar gaat een nieuwe regeling in om groene waterstofproductie via elektrolyse te ondersteunen. Anne Melchers van het DG Klimaat & Energie (Ministerie van EZK) legt uit waarom dit interessant kan zijn voor partners van het Deltalinqs Climate Program.

Over de aanleiding van de nieuwe regeling vertelt Anne: "Vrijwel iedereen ziet en erkent dat er voor groene waterstof een grote rol is weggelegd in de energietransitie en in de energiemix van de toekomst. Je ziet dan ook dat er alleen al in Nederland meer dan honderd initiatieven zijn op het gebied van groene waterstofproductie. Maar er zijn nog maar twee plekken waar daadwerkelijke productie is. Het ministerie van EZK wil graag dat meer bedrijven ervaring gaan opdoen met de productie van groene waterstof. Daarbij mikken we er vooral op dat bedrijven zoveel mogelijk verschillende manieren en technologieën uitproberen. Zo komen we erachter wat het beste werkt. Dat is dan ook onderdeel geworden van de ontwikkeling van onze regeling ‘Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof’. Het huidige uitgangspunt bij deze regeling is dat bedrijven in het voorjaar van 2022 een subsidie kunnen aanvragen voor projecten van een half tot 50 MW. Het totale budget voor de eerste ronde bedraagt 250 miljoen euro."

Consultatie bedrijven
Tijdens de ontwikkeling van het instrument heeft het ministerie van EZK twee consultatierondes gehouden met het bedrijfsleven. Anne: "Uit de eerste consultatie kwam dat we de subsidie aan projecten zullen toekennen in twee fasen: één voor de investering (CAPEX) en één voor de operationele fase van het project (OPEX). Uit de tweede consultatie kwam vooral het beeld naar voren dat we op het goede spoor zijn met dit instrument. Aan de marktpartijen hebben we een aantal vragen gesteld. Kun je als bedrijf op tijd een vergunning krijgen? Is aansluiting op de waterstofbackbone nodig om je project te kunnen realiseren? Zijn er inkomsten van HBE’s (hernieuwbare brandstofeenheden) nodig om het project te kunnen realiseren? Op basis van deze antwoorden vinden er gesprekken plaats met de Europese Commissie. Zij moeten de regeling uiteindelijk goedkeuren, onder andere vanwege de staatsteunregels."

Kansrijke methoden
Al met al ziet Anne met grote belangstelling uit naar de fase waarin de aanvragen komen. "Alle bedrijven die met groene waterstofproductie aan de slag willen, dus ook partners van het Deltalinqs Climate Program, kunnen naar verwachting in het voorjaar een aanvraag doen. Met de opgedane kennis helpen we Nederland een heel stuk vooruit. Want het geeft ons veel inzicht in welke methoden kansrijk zijn en welke methoden niet. Daarbij kun je denken aan de gebruikte technologie – bijvoorbeeld PEM of alkali - maar ook aan de manier waarop je aan de benodigde groene elektriciteit komt, bijvoorbeeld via GVO’s of “echte”, rechtstreekse windenergie. Het zal duidelijk maken waar we goed aan doen in de Nederlandse groene waterstofproductie en dat is heel waardevol."

Meer weten?
Anne Melchers en haar collega’s zijn bereikbaar via waterstof@minezk.nl. Voor algemene vragen van bedrijven uit het Haven Industrieel Cluster over verduurzaming neemt u contact op met Maxim Snippe van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 06 11 37 68 65 of maxim.snippe@rvo.nl.