Officemanager gezocht voor Solution Centre Fieldlab Industrial Electrification

Officemanager gezocht voor Solution Centre Fieldlab Industrial Electrification

Op 10 februari 2021 is het Fieldlab Industrial Electrification formeel van start gegaan met de opening van het Solution Centre bij de RDM Campus. Vanaf deze locatie midden in de Rotterdamse Waalhaven gaat het Fieldlab activiteiten uitvoeren, waaronder het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven en het definiëren van projecten en documenteren van de resultaten.

Het Solution Centre vormt daarmee de kennisbasis en de verbindende factor van het Fieldlab.

Als officemanager help je mee de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën op het gebied van industriële elektrificatie in de waardeketens van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk te versnellen, door bedrijven en technologieleveranciers met elkaar te verbinden.

Industriële elektrificatie is het vervangen van fossiel gedreven (olie, gas en kolen) door elektrisch gedreven processen in de industrie. Hiermee kunnen de doelstellingen voor CO2-emissiereductie en de verduurzaming van de industrie worden gerealiseerd.

Het Fieldlab Industrial Electrification is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, InnovationQuarter, Havenbedrijf Rotterdam en TNO.

Meer informatie en solliciteren.