Data safehouse voor toekomstige energie-infrastructuur

Data safehouse voor toekomstige energie-infrastructuur

Om op een veilige en verantwoorde manier informatie over de toekomstige energiebehoefte te delen, is een Data safehouse nodig. Zo kunnen netbeheerders tijdig voor nieuwe infrastructuur zorgen.

In de energie- en grondstoffentransitie is veel nieuwe energie-infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld voor waterstof, elektriciteit, warmte en (bio)gas. Om erachter te komen hoeveel behoefte er in de nabije toekomst aan bepaalde energiedragers zal zijn, is er nu al veel informatie nodig. Die informatie moet worden gedeeld door bedrijven, maar vaak is dat concurrentiegevoelig. Hoe kunnen we die data in het Rotterdamse havengebied veilig en verantwoord verzamelen en uitwisselen? Op die vraag komt nu een antwoord: in een nieuw safehouse voor data. Dat wordt een plek waar netbeheerders en infrastructuurpartijen bedrijfsgevoelige data over de behoefte aan energiedragers als elektriciteit en waterstof van bedrijven kunnen inzien, zonder daarmee concurrentiegevoelige informatie te onthullen of bijvoorbeeld de Mededingingswet te overtreden.

Vertrouwen
"Naast een transitie van fossiel naar duurzaam, zien we momenteel ook een transitie van data-luw naar data-gedreven", zegt Douwe van der Stroom. Hij is energietransitie & digitalisering business manager bij het Havenbedrijf Rotterdam. "Adequaat beheer van data is van essentieel belang in ons toekomstig industrieel cluster", zo vervolgt Douwe. "Het Havenbedrijf Rotterdam is blij met de cross-sectorale samenwerking aan deze oplossing die het Data safehouse biedt." Noud Schoenmakers, gebiedsregisseur voor het Haven en Industrieel Complex bij Stedin Netbeheer voegt toe: "Het is voor de netbeheerders van belang een zo goed mogelijk inzicht te hebben in de geplande ontwikkelingen van de industriële partijen, inclusief de onzekerheden die daarbij horen. Met behulp van deze informatie kunnen zij de benodigde investeringen naar de toekomst beter inschatten."

Snel van start
Programmadirecteur Alice Krekt van het Deltalinqs Climate Program vult aan: "Samen met de bedrijven en de netbeheerders hebben we uitgewerkt hoe zo’n Data safehouse eruit moet zien en hoe het precies moet gaan werken. Je moet daarbij goede afspraken maken zodat alle belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat hun data veilig is. Tegelijkertijd moeten de partijen die de informatie nodig hebben er op een correcte manier toegang toe krijgen en gebruik van kunnen maken." Daarover zijn de deelnemers het nu eens. Krekt: "Een eerste groep deelnemers heeft hun steun en deelname inmiddels toegezegd. Nu gaan we een aanbesteding in de markt zetten, die partijen uitnodigt om het Data safehouse vorm te geven in een pilot. Hopelijk kunnen we dan snel van start!"