Waterstof verdient prominente plek in Nationaal Groeifonds

Waterstof verdient prominente plek in Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die gaan bijdragen aan duurzame economische groei. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Deltalinqs Climate Program zou graag zien dat ook de waterstofprojecten hierdoor worden gesteund.

Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Het ministerie dat over een specifiek onderwerp gaat, dient een voorstel vervolgens formeel in. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, er geldt geen maximumomvang per project.

Projecten
Er zijn op korte termijn al kansen voor investeringen die helpen om in de toekomst de welvaart en het verdienvermogen te vergroten. Daarom wil het kabinet nog deze kabinetsperiode besluiten over enkele projecten die hieraan bijdragen. Omwille van de tijd is er voor deze eerste ronde geen brede uitvraag voor projecten gedaan, maar is gekozen voor het indienen van voorstellen waarvoor al goed uitgewerkte plannen liggen. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "Ik wacht de nadere berichten af over werking en inhoud van het groeifonds. Maar ik zou erg verbaasd zijn als waterstofontwikkeling daar geen prominente rol in krijgt. De ontwikkeling van waterstof brengt namelijk een volledig nieuw ecosysteem met zich mee voor onze economie van de toekomst. Het H-vision-project, een conversiepark op de Maasvlakte, waterstof voor zwaar transport, het stimuleren van elektrolysetoepassingen en infrastructuurontwikkeling (waterstofleidingen), zien we graag door het groeifonds gesteund."