Met CO2-opslag komen klimaatdoelen sneller nabij

Met CO2-opslag komen klimaatdoelen sneller nabij

Op verschillende manieren bleek in de afgelopen weken CO2-afvang en -opslag (CCS) een realistische en verstandige oplossing om vaart te maken met het halen van de klimaatdoelen. In opdracht van Natuur & Milieu stelde CE Delft een rapport op waaruit blijkt dat CCS een effectieve bijdrage levert aan verduurzaming van de industrie.

Daarnaast kreeg het Rotterdamse CCS-project Porthos een impuls op weg naar de uitvoeringsfase.

Uit het rapport dat Natuur & Milieu liet opstellen zijn verschillende conclusies te trekken. Een ervan is dat CCS op dit moment de meest haalbare en betaalbare oplossing is voor een duurzamer en CO2-arme productie van staal, kunstmest en waterstof. Daarbij komt volgens Natuur & Milieu CCS vooral in beeld als ‘tijdelijke overbruggingstechniek’, stelt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. Demmers: "De vraag is dus niet of, maar hoe en waar de industrie CCS moet inzetten. We hebben de luxe niet meer om deze 'end-of-pipe’-oplossing af te wijzen. Maar er moet wel een sterke prikkel blijven bestaan om over te stappen op oplossingen waarbij het gebruik van fossiele, vervuilende brandstoffen niet meer nodig is. CO2-opslag mag nooit een belemmering worden voor preventieve verduurzamingsmaatregelen." Bijzonder aan het rapport is dat het voor het eerst specifiek ingaat op de sectoren waarin CCS al dan niet echt zinvol dan wel noodzakelijk is.

Porthos
Een tweede bericht van recente datum over CCS als verduurzamingsoplossing kwam van Porthos. De partners in het Porthos-project, waaronder de grote raffinaderijen van Shell en ExxonMobil, sloten onlangs een vervolgovereenkomst. Ook kondigden zij een subsidieaanvraag aan bij de SDE++-regeling. Als alles volgens plan verloopt, wordt de infrastructuur in 2022 en 2023 gebouwd en kan het afvangen en opslaan van CO2 in 2024 beginnen. "Prachtig dat de aanvraag voor steun voor Porthos wordt gedaan", reageert programmadirecteur Alice Krekt van het Deltalinqs Climate Program. "Eindelijk een project dat grote hoeveelheden CO2-reductie gaat bewerkstelligen naar de uitvoering. Een bewijs van de voortvarende samenwerking van de partners in het Rotterdamse industriecluster."