5 miljoen euro voor verminderen CO₂-uitstoot zeevaart

5 miljoen euro voor verminderen CO₂-uitstoot zeevaart

Het Havenbedrijf Rotterdam nodigt verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten, -leveranciers en motorfabrikanten uit gebruik te maken van de Stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart. Met de regeling ondersteunt het Havenbedrijf innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast.

Het uiteindelijke doel: het aanzienlijk terugdringen van CO₂-uitstoot. Met de stimuleringsregeling wil het Havenbedrijf een boost geven aan projecten die wellicht zonder financiële ondersteuning lastig van de grond komen. De regeling loopt door tot en met 31 december 2022. In totaal is er een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar. De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 40% van de projectkosten.

In Rotterdam willen we de haven in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. In partnerships met bedrijven werkt het Havenbedrijf toe naar een CO₂-neutrale haven. Dat vraagt om een energietransitie met radicale vernieuwing en nieuwe technologieën.

Mocht u vragen hebben over de regeling of willen onderzoeken of uw initiatief in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met Imke Deibel, tel. (06) 51 78 82 90.