Fit for Work

Fit for Work

Om veiligheid en vitaliteit te borgen worden er in het havengebied regelmatig alcohol- en drugstesten afgenomen. Maar mag dat eigenlijk wel?

En hoe zit het met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dit opzicht? Hoe ziet een goed alcohol- en drugsbeleid er eigenlijk uit en zou het niet beter zijn om een ‘havenbreed geharmoniseerde aanpak’ na te streven?

Dit waren allemaal onderwerpen die aan de orde zijn gekomen tijdens de kennissessie op 12 december onder leiding van dagvoorzitter Stephan Roelofs van Be-Responsible. Jarenlang was hij zelf verslaafd. Uiteindelijk lukte het hem na meerdere pogingen om het roer om te gooien. Inmiddels is hij 10 jaar ‘clean’. Met zijn bedrijf helpt hij nu als ervaringsdeskundige organisaties aan een goed drank- en drugsbeleid. Steeds meer bedrijven gaan met het onderwerp aan de slag. 

Erik de Neef van de KRVE (voorzitter van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht en havenman van het jaar 2016) deelde openhartig zijn ervaringen over het alcohol-, drugs- en medicijnbeleid en het hoe en waarom van dat beleid binnen zijn organisatie. Zij voeren een zero tolerance beleid. Het is op geen enkel moment toegestaan om onder invloed te zijn tijdens werktijden, zeker gezien hun risicovolle werkzaamheden.

Een goed beleid is doorgaans gestoeld op 4 pijlers: regels (instemming ondernemingsraad); voorlichting; hulp bij problemen; toezicht en handhaving. Ook ging Stephan in op meetapparatuur, hoe verslaving werkt deelde meerdere wetenswaardigheden rond de afbraak van deze producten.

Vincent Bergwerf is sinds 2009 advocaat bij de vakgroep Arbeid & Pensioenen van AKD. Hij ging in op met name de arbeids-rechtelijke en het privacyrecht van deze problematiek. Hij deelde ook wat ervaringen in het kader van jurisprudentie, dit maakte eens te meer duidelijk dat wetgeving en uitspraken zich niet altijd laten voorspellen. Ook ontstond er veel discussie over de nieuwe AVG in relatie tot testen en vastleggen van gegevens. Helaas heeft Nederland in de Uitvoeringswet AVG (het wetsvoorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd) helaas geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – conform artikel 88 AVG – nadere regels vast te stellen. Hier is het wachten ook op jurisprudentie. Zie ook het nieuwsbericht over alcohol- en drugscontroles.

Psychiater Bram Bakker heeft jaren ervaring in de verslavingszorg en heeft daar een uitgesproken mening over. Een verslaving noemt hij ‘mateloos gedrag’, als logische reactie op de overdaad aan prikkels die we de hele dag ondergaan. Dat mateloze gedrag kan zich op heel veel verschillende manieren uiten, in drank, drugs, maar ook gokken en pijnstillers. Ook over de behandeling is hij heel uitgesproken: “Als een sporter fysiek overtraind is, dan pas je zijn trainingsprogramma aan. Als een medewerker mentaal overtraind is, want dat is een burn-out, dan laat je hem een half jaar thuis zitten en stopt hem vol met pillen. We komen pas in actie als het fout gaat, als iemand afhaakt." Met zijn bedrijf Sitagre kiest hij een fundamenteel andere benadering. Voordat het misgaat moet je ingrijpen. “We moeten ervoor zorgen dat mensen de tijd nemen om hun hoofd leeg te maken. Hoe drukker je het hebt, hoe belangrijker dat wordt. Ga vissen, pianospelen of hardlopen. Je hoofd verdient het!”

De presentatie van Rob Keijerwaard van het loodswezen sloot daarbij weer goed aan. Alertheid laat zich nu eenmaal niet eenvoudig meten. Drank en drugs kunnen hier van invloed zijn, maar vermoeidheid, fatigue ook. Het Loodswezen heeft als één van de weinige diensten in het havengebied hier ook speciaal studie naar laten verrichten en hier beleid op gemaakt. Zeker bij onregelmatige diensten is het raadzaam hier beleid voor te hebben.

Al met al een geslaagde middag die met circa 100 man goed werd bezocht. Deltalinqs zal met name met betrekking tot Alcohol- en Drugsbeleid in relatie tot de AVG zich in 2018 inspannen voor een gedragen havenbrede ‘code of conduct'.