De rode draad - Netwerkbijeenkomst

De rode draad - Netwerkbijeenkomst

Het Deltalinqs-netwerk drijft op de 400 zeer betrokken medewerkers (actief in werk-, stuurgroepen en commissies) en is zeer waardevol voor het functioneren van Deltalinqs.

Om deze actieven te bedanken, trakteerde voorzitter Steven Lak hen op een netwerk-bijeenkomst, waar de rode draad ‘ruimte voor verandering’ centraal stond.

Innovator

Andre Heuvelman en Mike Schäperclaus illustreerden het thema in hun rol als innovator bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en als ondernemers bij CreArts. De aanwezigen zagen fragmenten van voorstellingen, waar het RPhO in een moderne setting aan een nieuw publiek werd getoond. Uiteraard werd dit muzikaal omlijst door de prachtige klanken van de trompet van Andre.

Walhalla
Hierna nam Harry-Jan Bus het gezelschap mee van Kantine Walhalla naar de nieuwe Werkplaats Walhalla. Onderweg vertelde hij het verhaal over ‘zijn’ Walhalla op de Kaap, een gebied dat een complete metamorfose ondergaat. Theater Walhalla biedt kansen aan beginnend talent om hun droom te verwezenlijken. Eén goed voorbeeld van dat talent, was het volgende onderdeel van het programma: een hilarische voorstelling van Maartje & Kine. Zij presenteerden verandermanagement op soms zeer bijzondere wijze, waarbij zij gebruikmaakten van een diversiteit aan instrumenten.

Tijdens het afsluitende netwerkmoment in Kantine Walhalla was er gelegenheid om na te praten en kennis te maken met de collega’s van de andere bedrijven.

Kwaliteit
Dat de bijeenkomst gewaardeerd werd, bleek wel uit de leuke reacties na afloop: "Complimenten voor de kwaliteit van het programma. Grote klasse. Heel erg leuke voorbeelden van change management op een speelse wijze gebracht." Een volgend evenement, waar we de leden meenemen in een actueel thema, is de ledenvergadering op 20 november, waar havenwethouder Adriaan Visser zal spreken over het coalitieakkoord, met 'nieuwe energie voor Rotterdam’.