Brexit: voorbereidingen haven van Rotterdam

Brexit: voorbereidingen haven van Rotterdam

Het Rotterdamse havenbedrijfsleven bereidt zich in volle vaart voor op de Brexit. Bedrijven brengen risico’s in kaart, investeren in ICT en opleidingen om personeel voor te bereiden en zoeken oplossingen voor de mogelijke congestieproblemen die vooral rond de ferryterminals kunnen ontstaan.

Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam hebben vandaag de Tweede Kamer (commissie voor Europese Zaken) geïnformeerd over de mogelijke impact, de voorbereidingen en de hiaten.

Best voorbereide haven
Het is nog onzeker hoe de Brexit er definitief uit gaat zien. Het Rotterdamse havenbedrijfsleven gaat in de voorbereidingen uit van het slechtste scenario en tracht alles zoveel mogelijk op orde te hebben voor 30 maart 2019. Inspectiediensten, douane en NVWA werken hierin constructief samen met het havenbedrijfsleven. Immers: de best voorbereide haven zal een voorkeurspositie genieten binnen het Europese speelveld.

Brexit campagne
Zelfs wanneer in de haven van Rotterdam de voorbereiding op orde is voor de Brexit, staat of valt de goede doorstroming met een vergelijkbaar goede voorbereiding in de keten. Door de voortdurende onzekerheid in de onderhandelingen bereidt slechts 18% van de betrokken ondernemers in Nederland zich voor op de Brexit. Bas Janssen, directeur Deltalinqs: "Dat is veel te laag, zeker in een land dat zo afhankelijk is van deze handel. Het is daarom noodzakelijk om per direct de enorme doelgroep van 35.000 ondernemers te mobiliseren en te helpen, zodat ook zij goed voorbereid zijn op de Brexit."

Investering ICT-infrastructuur
Ferrybedrijven, brancheorganisaties TLN en Evofenedex, douane en Portbase (het Nederlandse Port Community System) werken nauw samen om de ICT-infrastructuur op hetzelfde niveau te brengen als de containerketen. Bijkomend voordeel is dat er aanzienlijk minder douaniers nodig zijn om de noodzakelijke controles uit te voeren. Betrokken partijen pleiten er daarom voor dat de kosten voor deze initiële investering door de rijksoverheid gedragen gaan worden. Bas Janssen: "Deze investering zal zich dubbel en dwars terugbetalen, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven.’

Risico ladingverlies
Het Kennisinstituut voor Mobiliteit heeft ingeschat dat, afhankelijk van een vrijhandelsverdrag of een ‘no deal’ scenario’, de Nederlandse zeehavens tussen de 2.0 en 4.4% aan totale doorvoer gaan verliezen. Concreet betekent dat een ladingverlies van tussen de 9 en 20 miljoen ton.