Agenda

Webinar Bedrijfsongevallen (Van Ardenne & Crince le Roy)

Gelet op de aard van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in de Mainport Rotterdam, zit een bedrijfsongeval in een klein hoekje. Waar gehakt wordt, vallen immers spaanders. Maar wat gebeurt er eigenlijk als een dergelijk incident zich voordoet bij uw bedrijf? U zult in ieder geval te maken krijgen met toezichthoudende instanties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Deze instanties zullen het bedrijfsongeval onderzoeken, waarbij ze gebruik kunnen maken van diverse verstrekkende bevoegdheden en ook sancties kunnen opleggen.

In samenwerking met buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten organiseert Deltalinqs op 18 juni de Masterclass ‘Bedrijfsongevallen; een juridische benadering’. Tijdens de Masterclass wordt ingegaan op de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving bij bedrijfsongevallen. In deze Masterclass wordt verder ingegaan op specifieke casuïstiek en wordt ook aandacht besteed aan de invloed van het coronavirus op de handhaving. Tevens zullen er tips en tricks gedeeld worden en is er veel ruimte voor vragen en discussie. De Masterclass wordt verzorgd door Samantha Bilgi en Olga de Vries van van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

Vanwege de coronacrisis zal de Masterclass vooralsnog digitaal gegeven worden via Microsoft Teams. Als te zijner tijd echter blijkt dat het mogelijk is om de masterclass fysiek te geven, dan bent u van harte welkom bij Deltalinqs. Hiervan stellen wij u uiteraard tijdig op de hoogte.”

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor het Webinar. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2020-06-18T16:00:00 2020-06-18T17:30:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2020-01-01T08:30:00 2020-06-17T17:00:00