Agenda

Workshop Wet open overheid (SluisWest Advocaten)

Leden van Deltalinqs staan midden in de samenleving en krijgen dus ook (terecht) de nodige aandacht. Transparantie over de handel en wandel staat ook bij onze leden zelf voorop, zeker als het gaat om werkzaamheden die een groot maatschappelijk thema raken als veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid.

Niet zelden wordt hier ook samengewerkt met overheidspartijen. Soms als ketenpartner, soms ook als bevoegd gezag. Die overheden komen immers ook in beeld als het gaat om het uitoefenen van controle-, toezicht- en handhavingstaken of het verlenen van vergunningen.

Dit alles levert een spanningsveld op. Enerzijds is er de wens om zo veel mogelijk in de openbaarheid werkzaam te zijn en informatie te delen met de overheid. Anderzijds is het ook van belang dat bedrijfsgevoelige processen en informatie worden beschermd. En ook de veiligheid van de eigen medewerkers staat voorop.

Met een inleiding van ons buitengewoon lid SluisWest Advocaten, wordt dit spanningsveld besproken tijdens deze interactieve workshop. Want juist de Wet open overheid (sinds 1 mei 2022 de opvolger van de meer bekende Wet openbaarheid van bestuur) speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen omdat journalisten en omwonenden via die Woo makkelijk informatie kunnen opvragen bij de overheid. Maar ook omdat de Woo op termijn overheden zal verplichten tot het uit zichzelf openbaar maken van bepaalde informatie.

Datum en tijdstip:
2024-06-19T15:00:00 2024-06-19T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2024-03-19T08:30:00 2024-06-18T17:00:00