Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Masterclass mededingingsrecht in de Rotterdamse haven

Op 6 maart 2018 vond de Masterclass 'Mededingingsregels en zaken doen in de haven; een lust of een last?' plaats.

Dit onderwerp blijft actueel voor de leden van Deltalinqs, omdat de ACM onlangs heeft aangegeven ook de komende twee jaren de Nederlandse zeehavens als een speerpunt te beschouwen. De masterclass viel in twee onderdelen uiteen: Barbara Nijs, partner bij NautaDutilh, ging in op de regelgeving en een aantal praktijkvoorbeelden en Marius Rietdijk, gedragswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaf een aantal handvatten om compliance te realiseren.

Regelgeving
Tijdens haar presentatie ging Barbara Nijs in op de mogelijke overtredingen die niet bij iedereen even bekend zijn: uitwisseling van commercieel gevoelige informatie (informatie over prijzen, klanten, capaciteit, et cetera). Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werd duidelijk dat een bedrijf ook een risico loopt wanneer een medewerker ongevraagd commercieel gevoelige informatie ontvangt van een concurrent. Eén enkele keer kan zelfs al voldoende zijn voor een overtreding. Het is dus van belang dat alle werknemers binnen een organisatie weten hoe zij moeten reageren in een dergelijke situatie. Deltalinqs zal haar leden hierbij in de loop van dit jaar gaan ondersteunen door het aanbieden van een e-learning module op het gebied van mededinging.  

Gedragsverandering
Wanneer medewerkers getraind zijn over de do's & don'ts van het mededingingsrecht (of welk onderwerp ook), is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat het gewenste gedrag ook in de praktijk wordt toegepast. Marinus Rietdijk zette dit uiteen aan de hand van de ABC-methode (Antecedent, Behaviour en Consequences). In het kort komt het erop neer dat mensen veel gevoeliger zijn voor beloning dan voor dreiging, straf of boete. Maar Rietdijk toonde aan dat in minder dan 1% van de situaties mensen op de juiste wijze direct worden beloond voor goed gedrag, daar zijn dus nog belangrijke resultaten te behalen.

Deltalinqs organiseert meerdere masterclasses per jaar. De volgende masterclass over Leadership Agility wordt georganiseerd in samenwerking met Cataly Partners.