Ledenvergadering: Jong Haventalent aan het woord

Ledenvergadering: Jong Haventalent aan het woord

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2019 in het EIC Mainport Rotterdam, schetste directeur Bas Janssen de plannen voor de nieuwe strategische agenda vanaf 2020 en hij nam de leden mee in een aantal actuele dossiers.

Een belangrijk en zeer actueel dossier is het doen van controles, ‘testen aan de poort’, op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM). Dit gebeurt veel in de haven en industrie (meestal in overleg met de OR), maar is formeel niet toegestaan volgende de nieuwe privacywetgeving (AVG). Ons advies is: daar waar controles in overleg met bijvoorbeeld de OR zijn ingevoerd, dit te blijven doen. Echter, men riskeert een boete. Zie ook: Steven Lak bepleit: “Veiligheid gaat soms voor privacy”.

Inspiratie kwam deze keer voort uit een bijdrage door het pas verkozen Jong Haventalent van 2019: Koen Jellema (Portbase). Hij is de opvolger van Ana Duškov en is verkozen tijdens het Havenevenement op 6 juni jongstleden. Koen nam de ledenvergadering mee in het proces van zijn verkiezing tot Jong Haventalent, het werken bij Portbase, de ‘millennials’ in de haven en zijn speerpunt: de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Jellema: Als Jong Haventalent 2019, wil ik graag de haven naar de campus brengen. Met het oog op alle technische ontwikkelingen, de energietransitie en digitalisering is er steeds meer vraag naar een nieuw soort medewerker, vaak niet logistiek geschoold. Wie zijn die nieuwe medewerkers en waar vind ik ze, is een veel gehoorde vraag. Ik denk te weten waar ze zitten en wil ze graag enthousiasmeren om mee te bouwen aan de haven van de toekomst. Zie ook: Koen Jellema voor Jong Haven talent 2019!.

Stemmen hoeft niet meer, maar voor de inhoud van de boodschap kan ik de input van de werkgevers in de haven en industrie goed gebruiken. Wilt u meewerken aan de boodschap of het verhaal over de ‘nieuwe haven’ mede vormgeven?  Laat het me weten: https://www.linkedin.com/in/koen-jellema-0617a442/. Samen brengen we de ‘nieuwe haven’ naar de campus!”