Kansen voor groene chemie in Rotterdam

Kansen voor groene chemie in Rotterdam

Steeds vaker komen hernieuwbare grondstoffen voor de chemische industrie in beeld. Maar wanneer wordt hernieuwbaar de betere optie? Bestaat hiervoor al bewezen technologie op grote schaal? En is het rendabel? Op deze vragen geven Stijn Effting van Havenbedrijf Rotterdam en Arnold Bos van Lux Research op 26 januari aanstaande antwoord tijdens het DCP Webinar Groene Chemie.

Overstappen naar hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen is de derde stap in de regionale strategie ‘in drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk in 2050’. "Ter voorbereiding op deze overstap hebben we samen met Lux Research een Portscan gemaakt," vertelt Stijn Effting - new business development manager bij Havenbedrijf Rotterdam. "Op basis van openbare data maakten zij een overzicht van alle fossiele moleculen die in Rotterdam geproduceerd worden en waarvoor hernieuwbare of circulaire alternatieven zijn. Daaruit hebben we een top tien interessante en kansrijke moleculen opgesteld inclusief hun biobased alternatieven. Denk aan epichloorhydrine uit glycerol, synthesegas uit afval of polyamide uit plantaardige olie."

Overstap maken
Er zijn al chemische bedrijven die (deels) produceren met hernieuwbare grondstoffen. "Indorama bijvoorbeeld, dat plastic flesjes maakt uit hernieuwbare grondstoffen", zegt Effting. "Vanuit Havenbedrijf Rotterdam willen we de transitie naar hernieuwbare grondstoffen stimuleren. Vandaar onder andere ook dit webinar voor de Deltalinqs-leden. We hopen dat veel Rotterdamse chemiebedrijven aanhaken. We zouden graag de chemische industrie stimuleren om mee te doen, de overstap te maken en op te schalen."

Basischemicaliën uit bioraffinage
Het webinar wordt georganiseerd door het Deltalinqs Climate Program in samenwerking met Circular Biobased Delta, InnovationQuarter en Havenbedrijf Rotterdam. We bespreken welke biobased alternatieven nu al technisch en economisch haalbaar zijn en welke kansen we de komende tijd kunnen verwachten. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven van een mogelijk bioraffinagecluster in de regio. "Met bijvoorbeeld raffinage van hout kun je bio-ethanol, bio-aromaten en andere basischemicaliën maken", besluit Effting.

Aanmelden
Deltalinqs-leden kunnen zich aanmelden via deze link.