Agenda

DCP Webinar Groene Chemie

Naast de welbekende CO2- reductiedoelstellingen, wil Nederland in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 100% circulair. In de regionale strategie ‘in drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk in 2050’, staan drie stappen beschreven. In de eerste twee stappen gaat het om energie-efficiëntie, ontwikkeling van infrastructuur, CCUS en de overstap naar een nieuw energiesysteem. De derde stap is het vernieuwen van ons grondstoffen- en brandstoffensysteem. Maar welke opties zijn er eigenlijk om die derde stap te zetten? En welke kansen zijn er voor de bestaande industrie?

In dit webinar, dat we samen organiseren met Circular Biobased Delta, InnovationQuarter en Havenbedrijf Rotterdam,  bespreken we de ‘Portscan’ van Lux Research in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Deze scan geeft, op basis van openbare data, inzicht in de fossiele moleculen, die in Rotterdam geproduceerd worden en waarvoor hernieuwbare of circulaire alternatieven zijn. In dit webinar zoomen we in op de biobased alternatieven. We bespreken welke alternatieven nu al technisch en economisch haalbaar zijn en welke kansen we de komende tijd kunnen verwachten. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven van een mogelijk bioraffinage cluster in het HIC, gebaseerd op relevante lopende initiatieven.

 

Datum en tijdstip:
2021-01-26T15:00:00 2021-01-26T16:00:00
Locatie:
Online via MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-01-05T14:00:00 2021-01-25T17:00:00