Interactieve Themabijeenkomst Opvang van Overheden

Interactieve Themabijeenkomst Opvang van Overheden

Deltalinqs heeft, samen met advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt uit Rotterdam, op 10 september 2019 een themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Opvang van overheden’. Twee juristen hebben de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de complexe wereld van opsporings- en handhavingstrajecten die bijvoorbeeld bij onaangekondigde controle, klacht of incident worden ingezet.

Verschillende thema’s kwamen aan de orde: het ontvangen van overheden en welke petten hebben zij op, het verstrekken van informatie, verhoorsituaties en handvatten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Antwoorden en inzicht werden gegeven op de vragen: wat komen ze doen? Wie willen ze spreken en wat willen ze zien? Wat nemen ze mee en wat mogen ze wel en wat mogen ze eigenlijk niet? Waar gaat welke overheid eigenlijk over? Wie vangt ze op en hoe kun je dat het best organiseren? Een goede voorbereiding kan veel problemen en misverstanden voorkomen. Tevens werd casuïstiek gedeeld betreffende recente strafzaken en het verschil tussen bestuurs- en strafrecht; het verschil in rechten en plichten tussen getuige en verdachte, et cetera belicht.

Met behulp van interactief presentatietool (mentimeter) werden de deelnemers uitgedaagd. Zo ontstond een goede interactieve discussie die de kennis op het gebied van handhaving en wetgeving heeft verdiept. Tips die uit de discussie naar voren kwamen: wijs vooraf een functionaris aan die de regie heeft bij een opsporings- en/of handhavingstraject, borg training en gedegen voorbereiding in de bedrijfsprocessen en bereid verhoren van medewerkers goed voor, met een advocaat (zij kennen immers de valkuilen), voordat medewerkers een verhoor ingaan.

In het basispakket van Deltalinqs zijn repeterende trainingen of themabijeenkomsten ondergebracht die wij uitermate nuttig achten voor het management van onze achterban. Interesse in komende trainingen van Deltalinqs? Een overzicht is te vinden in de
agenda.