Interactief webinar PFAS en innovatieve soil washing techniek

Interactief webinar PFAS en innovatieve soil washing techniek

De wetgeving rondom PFAS is continu in beweging. Dit is van invloed op bedrijven en overheidsinstanties die hier direct mee te maken hebben. Deltalinqs heeft hierover op donderdag 18 februari 2021 een webinar georganiseerd in samenwerking met TAUW. In dit webinar werd een update gegeven over de PFAS wet- en regelgeving die in transitie is en werd eveneens de nieuwste manier om PFAS-houdende grond te reinigen gepresenteerd.

Innovatieve soil washing techniek
TAUW heeft samen met Milieutechniek De Vries & Van de Wiel een nieuwe manier bedacht om PFAS-houdende grond op een duurzame en kostenefficiënte manier te reinigen: de soil washing techniek. Deze duurzame techniek zorgt ervoor dat PFAS-stoffen volledig uit de grond verdwijnen en niet hoeven te worden gestort. Tijdens het webinar hebben Jeroen Gmelig Meyling - senior projectleider van TAUW - en Jochem Bloemendaal - bodemadviseur van Milieutechniek De Vries & Van de Wiel - deze innovatieve en gezamenlijk ontwikkelde reinigingstechniek van PFAS-houdende grond nader toegelicht.

Update over de vele ontwikkelingen rondom PFAS
PFAS staat sinds de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader in 2019 al op de agenda van Deltalinqs. Want de strikte normen die uit voorzorg werden genomen, legden het grondverzet in Nederland volledig stil. In de Rotterdamse haven leidde dit ertoe dat bedrijven hun met PFAS-verontreinigde grond - vaak vrijgekomen bij projecten - niet bij grondverwerkers kwijt konden, maar op eigen terrein onder strikte voorwaarden moesten opslaan.

“De in dit webinar gepresenteerde innovatieve reinigingstechniek kan daarin mogelijk uitkomst bieden”, vertelt Carla Jong, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid bij Deltalinqs, die het webinar leidde. “Maar het PFAS-dossier is breder; het gaat ook over emissies naar water en lucht en het zit in afval. Het streven is om dit soort schadelijke stoffen, vaak geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. John van Tol van TAUW heeft onze leden in dit webinar een compleet overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom PFAS zowel op het gebied van de wet- en regelgeving als de nieuwste wetenschappelijke inzichten.”

Zowel Deltalinqs als Tauw kijken tevreden terug op het webinar, dat met ruim veertig deelnemers goed is bezocht. De deelnemers stelden interessante vragen, waardoor het een interactieve sessie werd. 

Heeft u het webinar gemist of wilt u dit nogmaals terugkijken, dat kan via deze link. Meer informatie over soil washing is terug te vinden op de website van TAUW.