H-vision biedt kansen voor Rotterdam

H-vision biedt kansen voor Rotterdam

Grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in Rotterdam in staat haar CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsstudie die zestien bedrijven en organisaties, verenigd in het project H-vision en onder leiding van Deltalinqs, hebben uitgevoerd.

Het rapport werd 2 juli tijdens het symposium ‘De start van de waterstofeconomie in Rotterdam’ aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Tijdens het drukbezocht symposium zei minister Wiebes onder meer: "Nederland heeft de ambitie en kans om gidsland te worden op het gebied van waterstof. De weg naar groene waterstof verloopt via blauwe waterstof."

Met de positieve uitkomst van het onderzoek heeft Rotterdam de kans zich te ontwikkelen tot een hub waar naast bestaande productie straks ook blauwe en groene waterstof worden gemaakt, gebruikt en verhandeld. Daarmee kan H-vision de start gaan vormen van de waterstofeconomie in Rotterdam en in hoge mate bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Op de H-vision pagina zijn naast het eindrapport, de bijlagen bij het eindrapport, het persbericht en de managementsamenvatting te vinden.