Gezocht: bedrijven die zuurstof willen gebruiken

Gezocht: bedrijven die zuurstof willen gebruiken

Als neveneffect van de toekomstige grootschalige productie van groene waterstof zal er een grote hoeveelheid zuivere zuurstof beschikbaar komen. Deltalinqs heeft samen met Havenbedrijf Rotterdam onderzocht wat je daarmee zou kunnen doen. In de lucht blazen kan altijd nog, maar het is beter als we er iets nuttigs mee kunnen doen. Daarom is het Deltalinqs Climate Program op zoek naar bedrijven die interesse hebben in de mogelijkheden van zuurstofgebruik.

Er zijn in het Rotterdamse havengebied al heel wat plannen voor groene waterstofproductie. Shell is ermee bezig, BP en Nouryon hebben plannen onder de naam H2-Fifty, en onlangs meldde ook Uniper plannen te hebben. Een interessant aspect van deze waterstofproductie is tot nog toe onderbelicht gebleven. Dat is de mogelijk nuttige inzet van de zuurstof die vrijkomt in het productieproces van waterstof. Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben TNO een studie laten doen naar deze mogelijkheden en zijn op zoek naar geïnteresseerde leden van het Deltalinqs Climate Program om hierover verder te praten.

Iets nuttigs doen
"De productie van groene waterstof gebeurt via een vrij eenvoudig principe van elektrolyse", legt Erik van der Heijden van Havenbedrijf Rotterdam uit. "Je hebt water, laat daar groene elektriciteit uit bijvoorbeeld wind-op-zee doorheen stromen en het water splitst zich in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt vervolgens verder benut als energiedrager of grondstof voor de industrie. De vrijgekomen zuurstof is qua massa zelfs acht keer zo groot als de waterstof. Er komt dus flink wat zuurstof vrij. Je kunt het zonder meer 'gewoon' de lucht inblazen, dat kan op zich op een veilige manier. Maar aan het eventueel benutten ervan is tot voor kort weinig aandacht gegeven. Ons idee was: “We moeten iets nuttigs doen met al die zuurstof. Daarom hebben we een studie door TNO laten uitvoeren."

Toekomstig vraag en aanbod
"In de studie maken we inzichtelijk hoe de vraag van zuurstof en lucht in de industrie momenteel is en hoe die in de toekomst zou kunnen veranderen", vertelt Harry van Dijk, projectmanager energy efficiency and energy networks binnen het Deltalinqs Climate Program. "Zuurstof kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bepaalde verbrandingen zuiverder te maken. Het kan met enige aanpassing mogelijk worden gebruikt in warmtekrachtkoppeling (WKK), waarmee je warmte en elektriciteit opwekt. TU Delft onderzoekt momenteel de toepassing van rookgascirculatie, waarmee CCS voor WKK’s wat meer binnen bereik komt. Veel processen binnen de chemische industrie gebruiken zuurstof als reactant. Bijvoorbeeld in de productie van PET, bekend van de fles. Op raffinaderijen gebruiken ze zuurstof om restproducten te vergassen en daarna nuttig opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld als brandstof. Er zijn dus zeker veel mogelijkheden om zuurstof nuttig te gebruiken. Wat we nu verder willen onderzoeken, is of het ook economisch haalbaar is om al die zuurstof van toekomstige groene waterstoffabrieken een nuttige rol te laten spelen in het Rotterdamse haven- en industriegebied."

Oproep
Er lijken op zich dus genoeg kansrijke toepassingen voor de zuurstof die vrijkomt bij groene waterstofproductie. "Toch zijn er ook uitdagingen", weet Harry. "Grootschalige productie van groene waterstof zal onder andere op de Tweede Maasvlakte gaan gebeuren en dat is niet waar de meeste vraag is. Die zit namelijk kilometers verderop bij de chemische industrie en de raffinaderijen. Transport via pijpleiding is duur en lokale zuurstofproductie relatief goedkoop." Erik beaamt: "Er zijn wel mitsen en maren, maar in de basis zien we echt potentie in nuttig gebruik van deze zuurstof. We willen nu verder met bedrijven in gesprek om te onderzoeken of het voor hun interessant is. Daarom bij deze de oproep: Als er ideeën zijn of mogelijkheden gezien worden gaan we graag in gesprek!"