Even voorstellen: nieuw lid BarentsKrans

Even voorstellen: nieuw lid BarentsKrans

Per 1 december heeft advocaten- en notarissenkantoor BarentsKrans zich als buitengewoon lid bij Deltalinqs aangesloten. Dit fullservicekantoor met gedegen kennis van technologie, intellectueel eigendom, fusies en overnames en bestuursrecht wil een bijdrage leveren aan het oplossen van verschillende juridische vraagstukken in het Rotterdamse havengebied.

Partner Jaap Bremer vertelt over zijn kantoor: "We zijn een onafhankelijk kantoor. In de afgelopen jaren hebben we een flinke groei doorgemaakt. Inmiddels zijn we met ruim negentig advocaten en notarissen, een staf en ondersteuning van zo’n tachtig mensen. We hebben experts op alle rechtsgebieden waarmee een bedrijf in aanraking kan komen, daarvan is een groot aantal rechtsgebieden van belang voor bedrijven in het Rotterdamse havengebied."

Jaap Bremer.jpgImport
Jaap wijst in dat verband op bijvoorbeeld juridische geschillen over de import van technologie, die mogelijke twistpunten in octrooirecht of kartelwetgeving met zich brengt. "Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld ook specialisten op het gebied van vastgoed en bestuurs- en omgevingsrecht, fusies en overnames en arbeidsrecht. BarentsKrans heeft een omvangrijke clientèle van Nederlandse én internationale bedrijven, waaronder scheepswerven en energiebedrijven in het havengebied. Toch willen we ons nog duidelijker profileren als kantoor in het Rotterdamse havengebied. Weliswaar houden wij fysiek kantoor in Den Haag, maar verschillende collega’s, onder wie ikzelf, hebben een typisch Rotterdamse achtergrond en aanpak."

Kennis delen
Die aanpak vertaalt zich in een no-nonsense benadering van juridische vraagstukken, stelt Jaap. "Sommige grote bedrijven, ook die in Rotterdam, hebben de neiging om hun heil te zoeken aan de Amsterdamse Zuidas als het ingewikkelde vraagstukken betreft. Wij geloven dat dat niet nodig is, aangezien we op hetzelfde niveau werken, alle kennis in huis hebben én de regio en de uitdagingen beter kennen. Ook werken we in grensoverschrijdende zaken regelmatig samen met kantoren in het buitenland. We kijken ernaar uit om in de komende maanden onze kennis te delen met de leden van Deltalinqs en horen graag wat hén bezighoudt. Momenteel voeren we kennismakingsgesprekken met een aantal Deltalinqs-leden. Deze gesprekken zijn waardevol en bevestigen onze connectie met het Rotterdamse havengebied."

Expertise en meerwaarde
"Digitalisering en duurzaamheid zijn twee van de drie speerpunten van Deltalinqs waar wij als kantoor ook veel mee bezig zijn", vervolgt Jaap. "Op het gebied van ICT en e-commerce, maar ook bijvoorbeeld, als gezegd, van intellectueel eigendom, hebben we veel expertise in huis waarmee de regionale bedrijven in digitaliserings- en duurzaamheidskwesties hun voordeel kunnen doen. Rotterdam is een belangrijk scharnierpunt in de doorvoer voor de Europese economie en ik verwacht dat we de leden van Deltalinqs meerwaarde kunnen bieden op juridisch gebied."