EUR-onderzoek naar drugscriminaliteit Rotterdamse haven

EUR-onderzoek naar drugscriminaliteit Rotterdamse haven

Op dinsdag 28 mei is het rapport ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen’ gepresenteerd, dat in opdracht van burgemeester Aboutaleb is gemaakt.

Zo’n anderhalf jaar geleden heeft de Driehoek-plus (gemeente, Openbaar Ministerie, politie en douane) de opdracht gegeven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam om de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven in beeld te brengen. De presentatie heeft veel aandacht gekregen van de pers: lokaal via onder andere RTV Rijnmond en het AD en landelijk via Nieuwsuur (NOS).

Onderzoek
Het rapport geeft een evenwichtig beeld van de kwetsbaarheden, rollen en samenwerking van de verschillende betrokken actoren. Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven is daarbij een zeer belangrijke actor en doet veel aan de bestrijding van drugscriminaliteit. Dit zijn fysieke maatregelen; zoals de hekken, camera’s en biometrische toegangspassen. En ook niet-fysieke maatregelen zoals trainen van medewerkers, het volgen van mogelijk kwetsbare medewerkers, voorbeeldgedrag, wijzen op normen en waarden, ICT-systemen beschermen (denk aan autorisaties) en de screening van medewerkers. Tenslotte voeren de bedrijven zelf en via Deltalinqs (namens de bedrijven) divers overleg om die publiek-private samenwerking vorm te geven.

Het vraagstuk van de drugscriminaliteit is een breed maatschappelijk vraagstuk; het raakt de volle breedte van de samenleving fors. De focus mag daarbij niet alleen liggen op de haven, de havenbedrijven of overslagbedrijven of nog specifieker de containerterminals. De onderzoekers en ook de overheidspartijen zien dit ook zo.

Divers overleg
Deltalinqs en haar leden zijn actief in diverse vormen van samenwerking om drugscriminaliteit te bestrijden. Dit betreft veel individuele en vooral vertrouwde contacten tussen bedrijven en politie en douane. De Haventafel; regelmatig overleg bij de Burgemeester: de Driehoek plus douane, Fiod, Havenbedrijf en ook bedrijfsleven en heel actief op dit moment: de uitvoeringsacties binnen het Programma Integere Haven. Periodiek is er het informele Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam Rijnmond met informatie en kennisuitwisseling en tenslotte loopt het FERM-initiatief met de focus op cyberweerbaarheid.

Wensen vanuit het bedrijfsleven
Er zijn wat Deltalinqs betreft ook zaken die wellicht wat sneller kunnen worden opgepakt. Wanneer gepakte onbevoegde personen (drugsuithalers) ervanaf komen met een boete in de eerste categorie en tegelijkertijd het containeroverslagbedrijf – omdat de operatie lange tijd moet worden gestopt – tienduizenden euro’s schade leidt die nergens te verhalen is, gaat er iets goed fout. Er moeten mogelijkheden komen voor het veel steviger straffen voor het onbevoegd op een haventerrein zijn (art. 461). Voor veel functies is het screenen via een simpele VOG te licht, de screening door de veiligheidsdiensten is veelal niet aan de orde. Bedrijven willen graag steun van de overheid, denk ook aan gevoeligheden rondom privacy, om voor een selectief aantal functies een strengere en regelmatige screening te mogen doen. Getuigen moeten beter worden beschermd. Vele medewerkers van de havenbedrijven zijn de ogen en oren in de haven. Echter, wanneer zij daarmee in een strafproces kwetsbaar worden (namen bekend bij criminele organisaties) houdt het snel op. Meer begrip voor belang van goede naam en faam van havenbedrijven is nodig: voorkom een onnodig ‘naming and shaming’. Niet meteen publiekelijk handhaven, maar waar verbetering mogelijk wordt het vertrouwen geven dat dit gaat gebeuren. Ook het bedrijfsleven wil rotte appels binnen hun organisatie snel verwijderen. En tenslotte zou Deltalinqs graag de zogenaamde ‘ondermijningsgelden’ (subsidiegelden van de overheid) aanwenden ter ondersteuning van preventieve maatregelen bij het bedrijfsleven.

Vervolg
De komende maanden worden de actielijnen uit het rapport verder uitgewerkt, Deltalinqs is hier nauw bij betrokken.