Deltalinqs Jaardiner: Zonder haven geen welzijn

Deltalinqs Jaardiner: Zonder haven geen welzijn

Tijdens het 20e jaardiner van Deltalinqs heeft scheidend voorzitter in zijn jaarrede een duidelijke boodschap afgegeven. De ondernemingen in de mainport Rotterdam leveren een enorme bijdrage aan de economie. Zo’n 400.000 banen zijn direct en indirect verbonden aan de mainport en derhalve eten een kleine miljoen gezinnen ervan.

De waarde die de ondernemingen creëren levert mede het belastinggeld op voor de overheid om ons belangrijke welzijn (zoals zorg, onderwijs, politie en defensie) vorm te geven. De kernboodschap was derhalve: ‘zonder ondernemingen geen welvaart en zonder welvaart geen welzijn!’.

Jaardiner 2020_Stientje.jpg
Begrip en kennis van deze waarde van de ondernemingen is nu juist extra nodig, omdat grote veranderingen gaande zijn: economisch (energie- en grondstoffentransities, circulaire economie-ontwikkeling, digitalisering) en sociaal (vergrijzing, nieuwe vaardigheden vereist voor de economische transities en aanpassingsvermogen van mensen aan steeds snellere wijzigingen). Veel kansen en mogelijkheden, maar dit vraagt veel stabiel overheidsbeleid en een optimaal ondernemersklimaat.

Malieveld.jpgJuist nu staat dit sterk onder druk. Met name is dit zichtbaar door:

  • dalende aanvragen van oprichtingsvergunningen; veel minder grotere investeringen;
  • afwijkende en onnodig strenge overheidsregels bij reparatie en ombouwprojecten voor cruiseschepen en offshore-installaties;
  • de beschamende aanpak van het stikstofvraagstuk, PFAS, ZZS en potentieel ZZS-dossiers.

De ondernemingen staan klaar voor de energietransitieprojecten, maar hebben financiële overheidssteun en een stabiel (langjarig) beleid nodig voor de start van de projecten.

Verder stond Steven Lak stil bij zijn motto ‘de mens centraal’. Veiligheid, safety & security, zijn cruciaal voor de continuïteit van ondernemingen en dat wordt in de mainport zeer serieus opgepakt. effectief opleiden, cultuurversterking, sociale veiligheid en integer gedrag zijn daarbij sleutelbegrippen.

Voor het Havenbedrijf Rotterdam waren er lovende woorden voor hun acquisitierol en inspanningen inzake de genoemde transitietrajecten. Er werd ook gepleit voor extreme behoedzaamheid met betrekking tot grondprijsbeleid en een tijdige en serieuze dialoog over de rol van het Havenbedrijf als ondernemende actor en aanjager van veranderingen.

Steven Lak sloot af met zijn mantra:

  • je komt altijd je afspraken na (het redersmotto 'my word is my bond');
  • de mens staat centraal, én;
  • bedrijven hebben ook maatschappelijke taken en plichten.

In het licht van het laatste ontving iedere gast bij het Jaardiner het boek over het leven van Jacques Schoufour, havenman, sociaal bewogen ondernemer en oud-voorzitter van SvZ, één van de voorgangers van Steven Lak.

In de media
Rotterdamse industrie onder enorme druk
door Pieter Lalkens (Het Financieele Dagblad), Havenkopstuk: ‘Investeringen in Rotterdamse haven lopen terug door onduidelijk milieubeleid’ door Leon van Heel (AD RD), Grondprijs wekt ergenis door Rob Mackor (Nieuwsblad Transport) en Havenman Steven Lak 'zonder jasje en met opgestroopte mouwen' neemt afscheid door Jelle Gunneweg (RTV Rijnmond) zijn na afloop van het 20e Deltalinqs Jaardiner gepubliceerd.

SmugMug: Mirjam Lems Fotografie