De Wet Bibob bij havenbedrijven: integriteit in het geding?

De Wet Bibob bij havenbedrijven: integriteit in het geding?

Op maandag 12 december organiseerde Deltalinqs samen met buitengewoon lid Adriaanse van der Weel Advocaten een webinar over de Wet Bibob (voluit: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) die een integriteitstoetsing bij bedrijven mogelijk maakt. 

Kaoutar Azghay en Ad Schreijenberg stonden tijdens de online bijeenkomst stil bij de inmiddels sterk verbrede reikwijdte van de Wet Bibob. Het creëren van (nog meer) bewustwording bij de leden stond hierbij centraal. Waar voorheen met name horecabedrijven in het Rijnmondgebied door de overheid aan een integriteitstoets werden onderworpen, is de tendens dat ook havenbedrijven steeds vaker te maken krijgen met deze wet.

Wat houdt de wet Bibob in?
Door de inzet van het Bibob-onderzoek probeert de overheid ondermijning tegen te gaan door een antwoord te vinden op de vraag of er ‘ernstig gevaar’ bestaat dat een te verlenen of bestaande omgevingsvergunning mogelijk gebruikt gaat worden om criminele voordelen te benutten (denk aan witwassen) of strafbare feiten te plegen. Het toepassingsbereik van deze wet reikt verder dan de omgevingsvergunning. Ook overheidsopdrachten (aanbestedingen), vastgoedtransacties, subsidies en ontheffingen kunnen aanleiding zijn om integriteitsonderzoek te verrichten.

In het kader van dit onderzoek wordt het betrokken bedrijf, inclusief leidinggevenden, aandeelhouders, financiers en gevolmachtigden aan een grondig onderzoek onderworpen. Indien een negatief Bibob-advies wordt uitgebracht, kan dit vergaande consequenties hebben. Zo kan een aangevraagde omgevingsvergunning worden geweigerd of kan een bestaande omgevingsvergunning worden ingetrokken. Indien er ‘een mindere mate van gevaar’ wordt vastgesteld, kunnen er aanvullende voorschriften worden verbonden aan een vigerende omgevingsvergunning. Dat kan heel ver gaan. Denk aan het instellen van een compliance team dat voortdurend moet rapporteren aan de overheid over het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Vindt de overheid dat er onvoldoende wordt gedaan, dan kan de omgevingsvergunning alsnog worden ingetrokken.

Mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de rechtspraak gaven Kaoutar en Ad tijdens het webinar inzicht in de mogelijkheden die overheden hebben, wanneer ze daartoe overgaan en hoe de gevolgen daarvan beperkt kunnen worden mede in het licht van rechtsbescherming. Ook de strafrechtelijke consequenties voor bedrijven werden niet onbesproken gelaten. Zo werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan het onjuist en/of onvolledig aanleveren van verzochte informatie door het bedrijf. Het webinar werd afgesloten met tips & tricks voor de aanwezigen.

Niet in de gelegenheid geweest dit webinar bij te wonen? Bekijk hier de opname.