Masterclass ‘Inzicht in Energie’: samenwerken maakt meer mogelijk

Masterclass ‘Inzicht in Energie’: samenwerken maakt meer mogelijk

Op 23 januari 2023 organiseerden wij samen met ons buitengewoon lid Anexo de masterclass ‘Inzicht in Energie’. Ruim dertig geïnteresseerden konden tijdens deze masterclass leren hoe zij zich kunnen voorbereiden op de veranderende energiemarkt.

"Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd dat samenwerken en afstemmen steeds belangrijker wordt als het gaat om elektriciteitsverbruik", vertelt Maxime Kaan, projectleider bij het Deltalinqs Climate Program en host van deze masterclass. "Dit biedt namelijk veel kansen om in te spelen op de drastische verandering in de energiemarkt. Een andere belangrijke les is dat nauwkeurig inzicht in energieverbruik mogelijkheden biedt om ondanks netcongestie tóch nog uitbreidingen op bedrijfsterreinen te realiseren."

Inzicht, analyseren en anticiperen
De masterclass werd afgetrapt door Mark van Driel, een ervaren expert in energiebeheer. Hij gaf een introductie in de energiemarkt. Vervolgens benadrukte hij het belang van inzicht en analyses van energieverbruik en -stromen om effectief te anticiperen op schommelingen in vraag en aanbod van (duurzame) energie, wat direct van invloed is op de energieprijs. Real time inzicht in je energieverbruik leidt nagenoeg altijd tot energiebesparing. Dat is laaghangend fruit. Maar meer kennis is ook nodig om complexe vraagstukken rondom congestie, flexibiliteit en het delen van energie op te lossen. De presentatie is hier te downloaden.

Flexibiliseren van de energievraag
Tijdens de masterclass kwamen de huidige uitdagingen aan de orde, zoals oplopende en volatiele elektriciteitsprijzen, congestie (onvoldoende capaciteit op de elektriciteitsnetten) en toenemende onbalans. Van daaruit kwamen vervolgens verschillende oplossingen in beeld. Bijvoorbeeld capaciteitsuitbreiding, energiebesparing, energieopslag en energie-omzetting. Daarnaast was er aandacht voor flexibilisering van de energievraag, bijvoorbeeld door mee te bewegen met het elektriciteitsaanbod of door capaciteit te delen.

Overcapaciteit uitwisselen
Guus van Leipsig, specialist in business development, presenteerde vervolgens twee concrete casussen waarbij samenwerking op bedrijventerreinen in congestiegebieden kansen bood. Hij liet zien dat individuele verbruiksprofielen de maximale capaciteit niet altijd gebruiken, en dat je met slimme oplossingen overcapaciteit kunt uitwisselen met andere partijen die het op dat moment nodig hebben. De presentatie is hier te downloaden.

Technische en organisatorische oplossingen
Vanuit deze casussen werden zowel technische als organisatorische oplossingen aangereikt, zoals gesloten distributiesystemen (GDS), het delen van contractvermogen zoals groeps-ATO’s (Aansluit- en Transportovereenkomsten in een collectief) of Energy hubs, en opslag in batterijen voor dagelijkse fluctuaties. De samengevoegde energieprofielen van verschillende bedrijven lieten zien dat er vrijwel altijd mogelijkheden zijn om over extra capaciteit te beschikken.

Na afloop van de formele bijeenkomst deelde Anexo nog individuele tips & tricks met de aanwezigen. "Technisch gezien is er dus meer mogelijk dan veel bedrijven denken. Het vereist echter wél vertrouwen om samen te werken je elektriciteitsverbruik nauwkeuriger af te stemmen. Dat is een nieuw samenspel tussen bedrijven, maar óók met netbeheerders en overheden", besluit Maxime.