Agenda

SmartPort Summit

Voor het voortbestaan van de Rotterdamse haven is de transitie van een lineaire naar circulaire economie essentieel. We moeten efficiënter met (schaarse) grondstoffen en materialen omgaan. Alleen op die manier kunnen we de gewenste CO2-reductie van 55% in 2030 realiseren en in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Om deze doelen te behalen moeten bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen optrekken.

De circulaire haven Rotterdam, ‘van abstracte ambities naar concrete kansen’, is dit jaar het thema van de SmartPort Summit. Welke kennis rondom circulariteit is er al en welke kennis ontbreekt nog? SmartPort zorgt dat u met een nieuw perspectief de deur uitgaat en wordt geïnspireerd door actuele, circulaire praktijkvoorbeelden uit de Rotterdamse haven.

In de ochtend staan twee kennissessierondes gepland over specifieke onderzoeken van SmartPort. Een van de sessies gaat over de toekomst van circulaire koolstofbronnen. Een onderzoek waarbij er wordt gekeken naar circulaire, duurzame alternatieven (uit afgevangen CO2, biomassa en afvalstromen) voor koolstof uit fossiele bronnen (kolen en olie). Deze duurzame alternatieven zijn echter in veel kleinere mate beschikbaar. Deltalinqs is als partner betrokken bij dit onderzoek. Hoe groot wordt de vraag van de industrie naar dit schaarse goed en hoe kan de Rotterdamse haven en de regio/gemeente de visie van de industrie faciliteren? Daar komt u achter tijdens deze kennissessie.

Tijdens andere kennissessies komen belangrijke vragen aan de orde als: Wat is het effect van personeelstekorten in de logistieke sector op de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven? en Maakt de energietransitie van het brandstoffencluster de Rotterdamse haven schoner, stiller en veiliger? Ook is er een sessie die antwoord geeft op de vraag: Hoe zorgen we voor robuuste en klimaatbestendige vaarwegverbindingen tussen de Rotterdamse haven en het achterland?
 
Inspireren
Laat u tijdens het middagprogramma inspireren en motiveren door twee interessante sprekers: prof. dr. Michael Braungart, circulair expert en mede-grondlegger van het ‘Cradle to Cradle’ concept. En Roy op het Veld, journalist en toonaangevende auteur, die ons meeneemt in de complexiteit van het klimaatvraagstuk, de invloed van geopolitieke ontwikkelingen en het effect daarvan op de samenleving en het bedrijfsleven.

Aan de slag
In de Rotterdamse haven zijn al veel initiatieven op het gebied van circulariteit, bijvoorbeeld in de maritieme maakindustrie, de grondstoffentransitie en in de logistieke sector. Maar wat is er nu écht nodig voor opschaling naar een volledig circulaire haven? Waar moet Rotterdam zich op richten en welke kennis ontbreekt er nog? Genoeg om tijdens de SmartPort Summit mee aan de slag te gaan!

Kortom, de SmartPort Summit heeft een programma om niet te missen. Op deze website treft u alle informatie aan over dit event. Aanmelden kan via de aanmeldbutton.

Over SmartPort en samenwerkende partners
SmartPort is een kennishub, die allianties stimuleert, innovatief wetenschappelijk onderzoek financiert en zorgt voor openbare verspreiding van kennis. Het versnellen van innovaties in de transitie van de Rotterdamse haven is het doel. SmartPort is een not-for-profitsamenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin.

Dit jaar heeft de SmartPort Summit twee samenwerkende partners: het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) en TKI Dinalog, het topconsortium Kennis en Innovatie. Samen met deze partners streeft SmartPort naar hetzelfde doel: de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De SmartPort Summit 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

Datum en tijdstip:
2023-11-23T10:00:00 2023-11-23T18:00:00
Locatie:
Rotterdam Ahoy
Adres:


Aanmeldperiode:
2023-10-30T12:00:00 2023-11-22T12:00:00