Waar staat Rotterdam op de 'Groene Ladder'?

Waar staat Rotterdam op de 'Groene Ladder'?

Hoe werkt de Nederlandse industrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat wil werkgeversorganisatie VNO-NCW laten zien in een serie video’s. In een recent verschenen video over het cluster Rotterdam-Moerdijk laat Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs zien dat er nog een flink verschil is tussen ambities en uitvoering.

Om een beeld te krijgen van wat de zes Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen, deed VNO-NCW begin dit jaar een onderzoek onder industriebedrijven. Doel was om in beeld te brengen hoe ver bedrijven zijn met hun klimaatbeleid richting 2030 en 2050 en welke belemmeringen zij zien voor hun transitie.

Klimaatplannen zijn er
Uit de quickscan wordt duidelijk dat de klimaatplannen er wel zijn. Op weg naar 2030 heeft 84% van de industriebedrijven inmiddels een helder en meetbaar reductiedoel voor het naar beneden brengen van de CO2-uitstoot (gemiddeld 55% CO2-reductie). Op weg naar 2050 heeft 62% ook al een reductiedoel (gemiddeld 96%). Meer dan tweederde (68%) van de deelnemers aan de enquête werkt de klimaatdoelen die ze zichzelf hebben opgelegd nu uit naar concrete investeringsplanen en 19% heeft de noodzakelijke investeringsplannen zelfs al afgerond. De bulk van de bedrijven (66%) verwacht de eerste resultaten van de investeringen in de komende twee jaren. 33% verwacht de eerste resultaten in ieder geval richting 2030.

Grootste barrières voor bedrijven
De grootste barrières voor de verduurzaming die de bedrijven in het onderzoek noemen zijn: vertraagde aanleg van nieuwe energie-infrastructuur (67%), trage vergunningverlening (59%), de afhankelijkheid van buitenlandse moederbedrijven voor de investeringsbeslissing (48%), technologie die (nog) niet beschikbaar is (41%), de hoge energieprijzen (34%) en de afhankelijkheid van derden (33%). Ook valt op dat andere landen (zoals de VS en Duitsland) betere omstandigheden creëren om juist daar te investeren in verduurzaming. 21% van de ondervraagde bedrijven heeft tot slot moeite om de financiering van duurzame projecten rond te krijgen.

En waar staat Rotterdam?
"Op de Groene Ladder staan we qua ambitie behoorlijk hoog", zegt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs over de Rotterdamse situatie. "Eigenlijk wel zo’n beetje bovenaan. We willen de omslag zo snel mogelijk maken. Qua uitvoering staan we nog laag op de ladder. We hadden verder kunnen zijn, maar er is een aantal factoren dat het moeilijk maakt." Victor schetst dit vervolgens: de arbeidsmarktkrapte, de snelheid van vergunningen (dat duurt soms wel acht jaar!), hoe krijgen we snel genoeg de juiste infrastructuur (bijvoorbeeld voor groene waterstof en elektriciteit)? en de stikstofcrisis. Bekijk de video hier.