SER-verkenning sluit goed aan op grondstoffenmixstudie DCP

SER-verkenning sluit goed aan op grondstoffenmixstudie DCP

Onlangs verscheen de SER-verkenning over de grondstoffentransitie. Daarin waarschuwt de Sociaal Economische Raad dat de klimaatdoelen niet worden gehaald als we de grondstoffentransitie niet versnellen. Het rapport geeft een herkenbaar beeld en zit hiermee op één lijn met de grondstoffenmixstudie waar het Deltalinqs Climate Program (DCP) momenteel samen met de provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam aan werkt. De startup Power2X is gevraagd de analyse van de studie te doen.

We staan voor drie grote uitdagingen die nauw met elkaar samenhangen, meldt de Sociaal Economische Raad in de verkenning: het tegengaan van de klimaatverandering, het herstellen en verbeteren van de biodiversiteit en het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. Hiervoor is een energietransitie nodig, maar ook een grondstoffentransitie. Nu is het zo dat de projecten en acties die nodig zijn voor de energietransitie al veel helderder zijn dan de transitie van grondstoffen. Waar de energietransitie zich vooral richt op de opwarming van de aarde, biedt de grondstoffentransitie oplossingen voor alle drie de uitdagingen. Alleen, de energietransitie is veel beter georganiseerd. Er is beleid, er zijn middelen en er is een uitvoeringsstructuur. Maar ook hier is nog meer snelheid nodig.

Parallel
Om de klimaatdoelen te halen, moeten de ontwikkelingen voor beide transities idealiter parallel lopen, ze kunnen immers niet zonder elkaar. Om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te realiseren, zullen we namelijk ook radicaal efficiënter moeten omgaan met grondstoffen, materialen en producten. Er zijn veel schaarse aardmetalen nodig voor de energietransitie. Daarnaast vragen alternatieven voor olie zoals pyrolyse-olie, plastic, bio-olie, biomassa, restgassen, groene methanol en waterstof om veel groene energie en ruimte.

Breder perspectief
Daarom heeft de SER vier manieren geformuleerd om de sturing op de grondstoffentransitie in evenwicht te brengen met de energietransitie. Ten eerste moeten we niet alleen kijken naar de CO2-reductie. Want voor de grondstoffentransitie is een breder perspectief nodig op de productie- en consumptieketen in binnen- en buitenland. Verder moet de uitvoering beter geregeld worden en moet circulariteit in elk deelbeleid doorklinken. Daarvoor is de inzet van alle ministeries nodig. Ten derde zijn er middelen nodig en concrete afrekenbare doelen. Ten slotte zijn er verschillende beleidsinstrumenten nodig zoals normeringen, beprijzingen, subsidies en een duidelijk verhaal vanuit de rijksoverheid.

Drie mogelijkheden voor nieuwe grondstoffen
Het Deltalinqs Climate Program werkt momenteel aan een grondstoffenmixstudie waar de SER-verkenning goed op aansluit. Projectleider Harry van Dijk zei al in een eerder nieuwsbericht dat er drie mogelijkheden voor nieuwe grondstoffen in het petrochemisch cluster bestaan: "De mogelijkheid om met biomassa te werken is inmiddels bewezen. Daaruit kun je heel wat basischemicaliën maken zoals aromaten – een belangrijke petrochemische grondstof. Ook kun je technisch gezien CO2 en restgassen als grondstof gebruiken. Een kanttekening daarbij is dat het heel veel waterstof vergt. Tenslotte is ook recycling van kunststof een logische mogelijkheid om aan nieuwe grondstoffen te komen." In december lanceren DCP en Power2X het white paper van de grondstoffenmixstudie. In gesprekken met bedrijven, provincie en havenbedrijf willen we daarna de vervolgstappen bepalen.