Nieuwe grondstoffen voor transitie petrochemie

Nieuwe grondstoffen voor transitie petrochemie

Zo’n dertig deelnemers uit de petrochemische industrie discussieerden onlangs tijdens een webinar van het Deltalinqs Climate Program (DCP) over de mogelijke routes naar verduurzaming van de grondstoffen in het Rotterdamse havengebied. Centraal stond het onderzoek Focusbepaling Grondstoffentransitie HIC, dat in opdracht van het DCP door bureau Rebel is uitgevoerd.

Als vervolgstap gaat Deltalinqs nu samen met haar leden aan de slag om een breed gedragen visie en concrete acties te ontwikkelen voor de circulaire transitie in de Rotterdamse haven en industrie.

DCP-projectleider Elvie Kromwijk licht toe: "Onderzoeksbureau Rebel maakte een analyse van alle grondstoffenstromen door het havengebied. Daarvan was de niet heel verrassende conclusie dat het overgrote deel van de grondstoffenstromen bestaat uit ruwe olie. Ongeveer de helft daarvan betreft doorvoer naar Duitsland. De andere helft wordt in de raffinaderijen van BP, Esso en Shell verwerkt tot brandstoffen en grondstoffen voor de petrochemische industrie. Het is weliswaar geen verrassende conclusie, maar het helpt wel om in beeld te krijgen waarop het DCP zich moet richten en wat er moet gebeuren om van fossiele olie af te komen."

Nieuwe grondstoffen
Dat we op niet al te lange termijn al het wegtransport elektrificeren of op waterstof laten rijden staat buiten kijf. De behoefte aan ruwe olie die dan nog overblijft komt (naast zwaar wegtransport, luchtvaart en zeevaart) dan vooral vanuit de petrochemie, die nu nog haar producten voornamelijk maakt uit fossiele olie. En die fossiele olie moet dus op den duur vervangen worden. "De nieuwe grondstoffen voor het petrochemisch cluster bestaan volgens het onderzoek uit drie mogelijkheden", vertelt projectleider Harry van Dijk. "Bewezen is inmiddels de mogelijkheid om te werken met biomassa, waaruit je al heel wat basischemicaliën kunt maken zoals aromaten – een belangrijke petrochemische grondstof. Ook kun je technisch gezien CO2 en restgassen als grondstof gebruiken. Een kanttekening daarbij is dat het heel veel waterstof vergt. Tenslotte is ook recycling van kunststof een logische mogelijkheid om aan nieuwe grondstoffen te komen."

Grondstoffenverduurzamingsroute
In de energiemixstudie, die eveneens binnen het DCP werd uitgevoerd, onderzocht het DCP 35 grote grondstofverwerkende bedrijven. "We hebben samen met deze bedrijven recent in kaart gebracht hoe hun toekomstige, duurzame energievoorziening eruit kan gaan zien", vertelt Harry. "Met hen willen we nu hun grondstoffenverduurzamingsroute meer gedetailleerd verkennen. Je kunt bijvoorbeeld methanol gebruiken die uit (Chinese) steenkool is gemaakt, maar je kunt ook kiezen voor methanol uit biomassa, bestaande restgassen of vergassing van niet-recyclebaar plastic. Wij willen graag dat bedrijven gaan nadenken of dat een optie zou zijn, waar je de nieuwe, duurzame grondstoffen vandaan kunt halen, welke producten je zou willen maken en of klanten misschien bereid zijn een meerprijs hiervoor te betalen."

Nu beginnen
"De algemene stemming tijdens het webinar was dat het onderzoek Focusbepaling Grondstoffentransitie HIC een goed startpunt is", zegt Harry. "Bovendien was iedereen het erover eens dat het nu de tijd is dat we gaan beginnen om dit vraagstuk in kaart te brengen. Aan het DCP de mooie taak om partijen bij elkaar te brengen en projecten op te zetten."