Werk met ons mee aan de transitie naar circulaire grondstoffen

Werk met ons mee aan de transitie naar circulaire grondstoffen

Wat is de beste manier om ruwe fossiele olie te vervangen door alternatieve, circulaire grondstoffen? Op die vraag gaat DCP zich in 2022 richten. We starten samen met SmartPort een kortlopend onderzoek en willen met onze leden aan de juiste voorwaarden werken voor synthesegassen, biobased grondstoffen en brandstoffen en chemische recycling van plastics.

Belang van de grondstoffentransitie
De grondstoffentransitie is belangrijk, omdat grondstoffen schaars zijn en de winning ervan vaak milieubelastend is. Het HIC levert een breed scala aan producten die we allemaal dagelijks gebruiken. Als we samen deze basisproducten circulair maken, betekent dat een grote stap in de circulaire transitie. Dat is nodig, want in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ staat dat Nederland in 2030 voor 50% circulair en in 2050 zelfs 100% circulair wil zijn. Ook zijn circulaire grondstoffen goed voor het klimaat omdat ze vaak een lagere scope 3 oftewel keten CO2-emissie hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar chemische recycling van plastics, dan ontstaat er lokaal een toename van CO2-emissies (scope 1 en 2). Dat komt door de lokale verwerking. Maar elders wordt juist uitstoot vermeden, doordat je geen fossiele primaire grondstoffen hoeft te winnen en er ook geen afvalverwerking nodig is. Dat betekent een afname van scope 3 emissies.

Focus op alternatieven voor ruwe olie
De transitie naar een circulaire haven en industrie is veelomvattend. Denk aan: het vervangen van nieuw gewonnen grondstoffen door circulaire alternatieven; reststromen een nieuwe bestemming geven; andere samenwerkingen in de productieketen met daarvoor ondersteunende digitale tools en businessmodellen; ontwerpen voor recycling; logistieke inpassing van de nieuwe stromen; technieken die zijn afgestemd op de nieuwe grondstoffen en de assets zelf zullen uiteindelijk ook circulair moeten worden. 

In die veelomvattende transitie richten bedrijven in het HIC zich het liefst als eerste op de vervanging van grote grondstofstromen. Dit bleek zowel uit gesprekken van het Deltalinqs Climate Program (DCP) met diverse bedrijven, als uit de studie ‘Focusbepaling Grondstoffentransitie HIC’ die Rebel Group onlangs voor het DCP uitvoerde. Ruwe olie is een van de grootste stromen in het HIC, wordt lokaal verwerkt door veel verschillende bedrijven en heeft een hoge scope 1 en 3 CO2-emissie. Het vervangen van deze grondstofstroom door alternatieven heeft veel impact en raakt veel bedrijven in het gebied.

Wat gaat het DCP doen?
Samen met SmartPort starten wij in 2022 een onderzoek naar de vervangingsopgave van ruwe olie door alternatieve grondstoffen voor het Rotterdamse HIC. Ons doel is een realistisch beeld te krijgen van de potentie van alternatieven, zoals synthesegassen, biomassa en chemische recycling van plastics. We willen weten hoe groot deze alternatieve stromen kunnen worden. Daarbij kijken we naar vraag en aanbod van de beschikbare grondstoffen, rekening houdend met de vermoedelijke vraag vanuit andere (internationale) industriële clusters. Nadat we begin 2022 de onderzoeksopzet concreet hebben, vormen we een stuurgroep van relevante bedrijven. We gaan nu uit van een onderzoek van zes maanden, zodat we snel verder kunnen met de resultaten.

Daarnaast komen we graag in contact met de personen die in het HIC aan synthesegassen, biobased grondstoffen en brandstoffen of chemische recycling plastics werken. We willen weten waar deze alternatieven toegepast kunnen worden, welke belemmeringen we moeten overwinnen en hoe we praktische stappen vooruit kunnen zetten. Door krachten te bundelen hopen we de juiste voorwaarden te realiseren om over te kunnen gaan op deze alternatieve grondstoffen.

Aanmelden
Heb je interesse om plaats te nemen in de stuurgroep van het onderzoek? En/of werk je aan een van de drie alternatieven voor ruwe olie? Neem contact op met Elvie Kromwijk.