Jan Henk Kort (Shin-Etsu): "Gas geven op circulariteit!"

Jan Henk Kort (Shin-Etsu): "Gas geven op circulariteit!"

Met zes ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2019 te werken aan energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen, energiedragers en grondstoffen.

Allemaal met als doel een succesvolle energietransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Jan Henk Kort is ambassadeur van LOC 5: Circulaire Industrie. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin?

Waarom ben je ambassadeur van deze LOC geworden?
"Het is een onderwerp waar ik veel affiniteit mee heb. Dat komt ook door de centrale rol die Shin-Etsu speelt binnen het chloorcluster. Binnen dit cluster werken we circulair door chloor dat door Nouryon geleverd wordt aan Huntsman en in hun productieproces omgezet wordt in HCl, te hergebruiken als grondstof voor onze EDC-productie, die vervolgens weer omgezet wordt in VCM en PVC. Circulariteit zal een cruciale rol gaan spelen om een succesvolle energietransitie te realiseren. Tot nu toe wordt er veel gepraat, maar te weinig gedaan. Pas als er concrete projecten uitgevoerd worden gaan we verbeteringen realiseren. Vanuit mijn 35-jarige manufacturing achtergrond denk ik praktijkervaring te kunnen inbrengen en mijn bijdrage te kunnen leveren."

Wat is het belangrijkste doel van jouw LOC en wat vind je zelf belangrijk?
"Een van de belangrijkste doelen is het onderzoeken en realiseren van mogelijkheden om reststromen in het industrieel cluster van Rotterdam effectief opnieuw te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan CO2, syngas, zuurstof en stoom. Ik vind het belangrijk om de nieuwe synergiemogelijkheden op te zoeken. Nog dit jaar wil ik daadwerkelijk projecten kunnen selecteren en realiseren die invulling gaan geven aan deze LOC. Daarvoor moeten we zeker in gesprek om de goede business cases te vinden. Maar we moeten niet te lang blijven praten want gepraat is er al genoeg, ik wil aan de slag! Ik ga mij als ambassadeur inzetten om die projecten van de grond te krijgen."

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
"De industrie is al flink met elkaar verweven, maar we moeten op zoek naar nog meer synergie. Dat kan bijvoorbeeld door elkaars afvalstromen en reststromen te gaan gebruiken en bijproducten nuttiger te gebruiken. Verder denk ik dat er goede mogelijkheden zijn voor chemische recycling, naast mechanische recycling, wat bijvoorbeeld bij AVR al gebeurt. Chemische recycling is echter ingewikkelder dan mechanische recycling en daar ligt dus een uitdaging."

Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
"Deze LOC zit nog in de opstartfase en het speelveld is breed. Om toch dit jaar nog projecten op te starten gaan we vanaf dit voorjaar gas geven! We gaan in stappen verduurzamen. De brandstoffentransitie krijgt al redelijk vorm. De grondstoffentransitie is de meest fundamentele. Door nu innovaties op te starten kunnen we onze doelen in 2050 halen."