Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Tussenoplossing: CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee

Willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan zullen we meer vaart moeten maken met de energietransitie.

De industrie in het Rotterdamse havengebied staat immers voor de uitdaging de CO2-emissies binnen twaalf jaar drastisch terug te brengen en zichzelf binnen dertig jaar volledig te verduurzamen. Tussenoplossingen zijn daarom noodzakelijk: zoals CO2 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee.

Een recente studie van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) toonde aan dat het afvangen van het broeikasgas, het transport en de opslag ervan in de zeebodem technisch haalbaar is. Vervolgens onderzoeken bovengenoemde partijen de financiële haalbaarheid. Hierover hakken zij naar verwachting in 2019 een definitieve knoop door, zo melden diverse media (bijvoorbeeld AD en Shell Venster).

Constant bewaakt
De ongeveer vijftig kilometer lange ringleiding transporteert de vervuilende uitstoot van de olieraffinaderijen en chemiebedrijven in de Rotterdamse haven naar Maasvlakte 2. Daar verdwijnt de leiding in zee, waar de CO2 in een leeg gasveld zal worden opgeslagen. Dit lege gasveld, een afgesloten reservoir van zandgesteente, ligt zo’n 25 kilometer uit de kust onder de bodem van de Noordzee. Naar verwachting kan in het gasveld jaarlijks zo’n twee tot vijf miljoen ton CO2 worden opgeslagen. Miljoenen jaren lag op die plek aardgas opgesloten, daar komt nu CO2 voor in de plaats. De reservoirs zullen constant bewaakt worden met detectieapparatuur. Een klein deel van het gas gaat overigens niet naar het lege gasveld, maar naar de glastuinbouw in Zuid-Holland. Daar dient de CO2 als meststof om planten in kassen sneller te laten groeien.

En-en-benadering
Dankzij dit Porthos-project, dat staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage, kunnen raffinaderijen en chemiebedrijven hun CO2-uitstoot snel verminderen en zo helpen de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het Havenbedrijf Rotterdam zegt de afvang en opvang van CO2 als tijdelijke maatregel te zien en ziet brood in een én-én-benadering. De opvang en opslag van CO2 kan op vrij korte termijn op gang komen, waardoor er een veel grotere kans is dat de klimaatdoelen worden gehaald. Tegelijkertijd kan de industrie werken aan het vernieuwen en verduurzamen van haar processen, zodat CO2-opslag op een gegeven moment overbodig zal zijn.