Nieuws

2022-11-09

Even voorstellen: nieuw lid Bakelite

Wat gaf de doorslag voor Bakelite om lid te worden van Deltalinqs? De informatievoorziening vanuit Deltalinqs, de collectieve belangenbehartiging én de meerwaarde van regionale samenwerking. Per 1 oktober sloot Bakelite aan als lid van Deltalinqs. In dit artikel stelt site leader Laurence Barning het bedrijf kort voor.

2022-11-09

Hoge opkomst bij interactieve masterclass Doortastend Werken aan Vergunningen

Maar liefst 110 deelnemers gingen aan de slag met het vergunningenproces tijdens de online masterclass ‘Doortastend werken aan Vergunningen’, die wij op 1 november organiseerden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

2022-11-09

Deltalinqs-ledenbijeenkomsten

Oktober is traditioneel de maand waarin wij een aantal groepen leden ontvangen. Naast de Netwerkbijeenkomst voor leden actief in onze werkgroepen aan het begin van de maand, ontvingen we in oktober ook de contractorleden en buitengewone leden. Dat doen we altijd op een bijzondere locatie.

2022-11-02

Uitspraak Raad van State inzake bouwvrijstelling brengt behalen klimaatdoelen in gevaar

Dat stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs. De Raad van State oordeelde op 2 november 2022 dat het gebruikmaken van een vrijstelling voor de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase van een project (in dit geval Porthos) in strijd is met het Europees natuurbeschermingsrecht. De uitspraak heeft vergaande consequenties voor alle projecten die gebruikmaken van zo’n bouwvrijstelling, zoals bijvoorbeeld de (woning)bouw.

2022-10-27

Bio-LNG groeit geweldig maar heeft last van gasprijs

Zowel de productie als de afname van Bio-LNG groeide enorm in het afgelopen jaar, zo bleek op de onlangs gehouden bijeenkomst van het Bio-LNG Platform. Maar de gestegen gasprijs brengt transportbedrijven die zijn overgestapt van diesel naar Bio-LNG in de problemen. Reden voor een brandbrief aan de minister van EZK, Micky Adriaansens.

2022-10-26

Rotterdamse reis naar verduurzaming besproken tijdens Springtij

Voor de dertiende keer werd eind september het festival Springtij gehouden. Tijdens dit driedaagse evenement gaan ngo’s, overheid en bedrijfsleven met elkaar in gesprek om de verduurzaming van Nederland te versnellen. Ook Deltalinqs was van de partij.

2022-10-26

Update Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk is goed gepositioneerd om niet alleen de klimaatdoelen voor 2030 binnen het cluster te realiseren, maar ook om bij te dragen aan verduurzaming buiten het cluster. Nieuwe energie-infrastructuur is hierbij cruciaal. In een update van de Cluster Energie Strategie (CES) zijn daarvoor acht sleutelprojecten benoemd.

2022-10-26

SmartPort Summit op 10 november in Ahoy

Waterstofhandel, e-fuels, data delen in de haven, het balanceren van het elektriciteitsnet: het komt allemaal aan bod tijdens de SmartPort Summit op 10 november in Ahoy. Net als een lezing door professor Derk Loorbach over de energietransitie als een complex, maatschappelijk veranderingsproces. Ook is er vanzelfsprekend tijd om te netwerken.

2022-10-26

René Peters (TNO): "We zetten het hele energiesysteem op zijn kop"

René Peters (TNO) is ambassadeur van LOC 3: Elektrificatie. Dat is een van de vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) van het Deltalinqs Climate Program. Daarin werken we samen met leden en partners aan drie thema’s: energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en circulaire haven & industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elektrificatie is er een cruciaal onderdeel van.

2022-10-26

SER-verkenning sluit goed aan op grondstoffenmixstudie DCP

Onlangs verscheen de SER-verkenning over de grondstoffentransitie. Daarin waarschuwt de Sociaal Economische Raad dat de klimaatdoelen niet worden gehaald als we de grondstoffentransitie niet versnellen. Het rapport geeft een herkenbaar beeld en zit hiermee op één lijn met de grondstoffenmixstudie waar het Deltalinqs Climate Program (DCP) momenteel samen met de provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam aan werkt. De startup Power2X is gevraagd de analyse van de studie te doen.

2022-10-24

Elektrificatie: waar halen we de mensen vandaan?

Elektrificatie van de industrie is een belangrijk onderdeel van de weg naar klimaatneutrale productie. Maar hoe komen we aan genoeg medewerkers met de juiste vaardigheden hiervoor? De arbeidsmarkt voor technische mensen is immers al erg krap. Over die vraag ging een groep Deltalinqs-leden en partners van het Deltalinqs Climate Program (DCP) in gesprek met deskundigen uit het onderwijs en de arbeidsmarkt.

2022-10-13

Kennismaking nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 16 september maakte de nieuwe raadscommissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat kennis met het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam.

...4 5 6 ...