Buitengewoon lid Ploum aan het woord

Buitengewoon lid Ploum aan het woord

Advocaten- en notarissenkantoor Ploum heeft een Coronahelpdesk waar ondernemers terechtkunnen met al hun Coronagerelateerde vragen. Ook publiceren wij daar regelmatig over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: over ‘Inspectie SZW controleert op naleving Coronaregels’, huurprijsverlaging en opschorting vanwege het Coronavirus, de NOW-regeling en algemene vergaderingen (AVA of ALV) tijdens de Coronacrisis.

Een ‘hot topic’, dat bijvoorbeeld op dit moment bij veel bedrijven speelt is temperatuurcontrole op de werkplek. Wat is nu eigenlijk wel en niet toegestaan? Wat kan je als (haven)ondernemer doen nu de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) recent heeft aangegeven dat het niet zomaar is toegestaan om tijdens deze Coronacrisis de lichaamstemperatuur van werknemers en bezoekers te meten om te beoordelen of zij toegang krijgen tot het bedrijfsterrein?

Theorie
Hoewel afhankelijk van de context, is het meten van lichaamstemperatuur al snel een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitkomst van de meting zal gezien het doel (toegangscontrole) veelal worden geregistreerd en gekoppeld worden aan (andere) persoonsgegevens. Een werknemer wordt geregistreerd als ziek of er wordt gedocumenteerd dat een levering niet heeft plaatsgevonden.

Lichaamstemperatuur is een bijzonder persoonsgegeven, dat in beginsel niet mag worden verwerkt. In een werkgever-/werknemerrelatie biedt toestemming voor de meting ook geen uitkomst en in dit geval geldt hetzelfde voor bezoekers (gezien de consequenties van een weigering). Bovendien is het verrichten van temperatuurmetingen in beginsel voorbehouden aan artsen en spelen vragen over efficiëntie van de maatregel een rol, nu ook personen zonder klachten het Coronavirus kunnen verspreiden.

Alleen als enkel de temperatuur wordt bekeken en daar verder niets mee wordt gedaan, is de AVG niet van toepassing. Er mogen dan bijvoorbeeld ook geen geautomatiseerde systemen aan worden gekoppeld, zoals toegangspoortjes. Hoewel de AP dan niet kan handhaven, kan een meting wél in strijd zijn met het grondrecht op privacy of de lichamelijke integriteit. Als een ondernemer in strijd met de AVG test op temperatuur, kan de AP een boete opleggen of een andere bestuursrechtelijke sanctie. Civielrechtelijke vorderingen (schadevergoeding) in geval van inbreuk op de privacy zijn ook denkbaar.

De praktijk: wat mag dan wel?
Ondernemers kunnen wel andere acties ondernemen om de veiligheid te waarborgen (dat is een werkgever zelfs verplicht). Werknemers en bezoekers vragen om hun temperatuur zelf te meten mag bijvoorbeeld wel. Belangrijk is om voorts de instructies van het RIVM op te volgen en werknemers en bezoekers hierover te informeren. Als u temperatuurmetingen wilt inzetten, dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Over Ploum
Ploum, Rotterdam Law Firm is een onafhankelijk fullservice advocaten- en notarissenkantoor gevestigd in het hart van Rotterdam. Ploum heeft alle relevante juridische kennis en ervaring in huis om ondernemingen en ondernemers te adviseren. Wij staan bekend om onze eigentijdse, ondernemende stijl en Rotterdamse aanpak. Het haven- en industriecomplex vormt een belangrijke kern van onze praktijk waarbij wij zowel de ‘ondernemer op de hoek’ als multinationals bijstaan, op een veelheid aan juridische terreinen. Van bijvoorbeeld douanezaken, milieu-en vergunningen (BRZO), arbeidsrecht, strafrecht, privacy, huurrecht tot fusies & overnames.

Contact
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Coronahelpdesk. Eventuele vragen kunt u stellen via covid-19@ploum.nl.