Blootstelling en openen procesequipment

Blootstelling en openen procesequipment

Deltalinqs heeft samen met VOMI (branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie) op 28 januari 2020 een workshop in het kader van Deltalinqs ‘University’ gehouden met als thema: blootstelling en openen procesequipment. Tijdens deze workshop is het gehele spectrum aan blootstelling, van acuut tot langdurig, behandeld.

Dirk Jan van Soest van Stork, de eerste spreker, ging in op onderzoek dat hij in 2017 en 2018 heeft gedaan naar incidenten bij het openen van procesequipment. Zijn belangrijkste conclusies waren onder andere dat het nog te vaak voorkomt dat overdracht niet goed plaatsvindt, de LMR niet goed wordt ingevuld en dat de opdrachtnemer teveel vertrouwt op de opdrachtgever, daar waar een kritische houding juist beter zou zijn.

Inspectie SZW, Winni de Groot en Stephan Segboer, gingen meer in op één van de speerpunten van deze dienst, langdurige blootstelling. Bedrijven dienen zich te houden aan een 4-stappenplan (inventariseren, beoordelen, maatregelen nemen en borgen). De reden dat zij graag aan dit soort sessies meedoen is dat zij ook gelijk voorlichting kunnen geven. De cijfers van handhaving laten wel een trend zien, dat zaken verbeteren, maar dat nog steeds 90% van de bedrijven niet geheel compliant zijn. Een en ander is ook verwerkt in een rapportage.

Olga de Vries en Samantha Bilgi - van Ardenne en Crince le Roy Advocaten - zetten toezicht en handhaving in het algemeen en acute en langdurige blootstelling in het bijzonder in een juridische context. Zij hadden ook wel een aantal tips en tricks om mee te geven zoals onder andere: zorg voor kennis en kunde, ook bij medewerkers van relevante wet en regelgeving, maak een goede risico-inventarisatie en evaluatie en handel proactief bij incidenten, ook richting overheid.

Bas van Bellegem van Shell, ging meer in op hoe zij hun werkwijze aangescherpt hebben in het kader van de veilig werkvergunning en de LOTO(TO) bij het openen van procesequipment (lock-out, tag-out, try-out). Zij hebben procedures verscherpt, juist om het werkproces robuuster tegen menselijke fouten te maken, eigenlijk het creëren van extra barrières. Ook hij gaf aan als opdrachtgever juist een kritische houding van opdrachtnemers te verwachten, letterlijk de spiegel voorhouden, ook in lijn met een van de conclusies van Dirk van Soest.

Als letterlijke uitsmijter van de ochtend vertelde Ton Schrandt van ENGIE hoe een aantal van hun medewerkers ook ten gevolge van onder andere een falende LOTO-procedure (naast andere oorzaken) gewond zijn geraakt door een explosie. Een goed, open en indrukwekkend verhaal dat maar weer eens  iedereen op de feiten drukt dat we moeten blijven nadenken en dat incidenten vaak in diverse kleine afwijkingen zitten.

De workshop is bijgewoond door ruim zestig medewerkers van zowel contractorfirma’s als opdrachtgevers en goed gewaardeerd.