Agenda

Themaworkshop Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Risico wint aan maatschappelijke betekenis en beleid
In Nederland sterven jaarlijks 4.100 mensen aan beroepsziekten, bijna zeven maal zoveel als dodelijke verkeersslachtoffers. Het merendeel lijdt en overlijdt aan de gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Dat kan en moet stoppen. Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers.

Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte bedrijven niet volledig voldeed aan de verplichtingen. De arbeidsverzuimkosten in Nederland bedragen ongeveer €1 miljard per jaar en de verhoging van de AOW-leeftijd voegt daar extra risico’s aan toe. En met de opkomende waardering voor een gezonde levensstijl en slimmere meettechnologie, wordt het sluipende gevaar van blootstelling steeds inzichtelijker.

Op werkgevers rust een brede verplichting tot het treffen van “zodanige maatregelen als redelijkerwijs nodig” voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar hoe voldoet een werkgever aan deze vereisten? Wanneer zijn de maatregelen goed genoeg? Hoe worden gevaarlijke werkomstandigheden en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht, beheerst en bijgehouden? Wat zegt de wet- en regelgeving hierover, en sluit dat wel aan bij de praktijk? Hoe kunnen werkgevers zich wapenen tegen steeds strengere veiligheidsvoorschriften en steeds lagere grenswaarden voor blootstelling? Om welke stoffen gaat het eigenlijk precies? Wat betekent blootstelling voor het individu?

Tijdens deze themaworkshop wordt u door specialisten in een dagdeel bijgepraat op de gezondheids-, wettelijke, juridische, stoffelijke kennis en het praktische handelingsperspectief. De workshop is opgebouwd uit presentaties door experts met veel ruimte voor het spiegelen aan praktijksituaties en het stellen van vragen. Meld u nu aan en confronteer de experts desgewenst met uw prangende vraag of casus.

Het programma kunt u hier downloaden.

Doelgroep
Deze workshop is vooral interessant voor bedrijfsjuristen, risk managers, QHSE-managers, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, Arbo/preventiemedewerkers en alle andere MT-leden, managers en medewerkers die een beleidsbepalende rol hebben in het vaststellen van werkprocessen die met blootstelling aan gevaarlijke stoffen te maken hebben.

Kosten
De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor Deltalinqs-leden.

Datum en tijdstip:
2018-06-05T13:00:00 2018-06-05T17:30:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML ROZENBURG
Aanmeldperiode:
2018-04-30T11:00:00 2018-06-04T12:00:00