Agenda

Themaworkshop Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft blootstelling tot speerpunt in haar programma benoemd. Onderzoek leert dat 2700 sterfgevallen per jaar door werk gerelateerde kanker optreden. Dit is ook met name waarom I-SZW het tot ‘road to zero’ is gestart als het gaat om blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Een project van Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte bedrijven niet volledig voldeed aan de verplichtingen. Vaak waren de onderdelen wel ingevuld maar niet volledig.

Daarom nodigt Deltalinqs u graag uit voor de themaworkshop

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen; gezondheids-, wettelijke, juridische, en praktische kennis en handelingsperspectief

In samenwerking met o.a. Long Alliantie Nederland, RPS adviseurs- en ingenieursbureau en advocatenkantoor Houthoff zal nader worden ingegaan op diverse aspecten rond blootstelling. In 2013 heeft Deltalinqs de workshop Asbest en keramische vezels georganiseerd en in het kader van een masterclass is al eens door genoemde partijen nader ingegaan op blootstelling en de juridische aspecten. Deze middag zullen we dieper ingaan op genoemde aspecten.

Op de werkvloer is echter vaak sprake van (het risico van) blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Op werkgevers rust een brede verplichting tot het treffen van “zodanige maatregelen als redelijkerwijs nodig” voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar hoe voldoet een werkgever aan deze vereisten? Wanneer zijn de maatregelen goed genoeg? Hoe worden gevaarlijke werkomstandigheden en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht, beheerst en bijgehouden? Wat zegt de wet- en regelgeving hierover, en sluit dat wel aan bij de praktijk? Hoe kunnen werkgevers zich wapenen tegen steeds strengere veiligheidsvoorschriften en steeds lagere grenswaarden voor blootstelling? Om welke stoffen gaat het eigenlijk precies? Wat betekent blootstelling voor het individu?

De praktische uitoefening van veiligheidsbeleid op de werkvloer en de juridische implicaties van dit veiligheidsbeleid gaan altijd hand in hand. Met deze gezamenlijke workshop zoeken wij daarom de verbinding tussen de praktijk en de invloed op veiligheid gerichte wet- en regelgeving. Aan de hand van actuele voorbeelden wordt in deze workshop besproken hoe blootstellingsrisico’s op een goede manier kunnen worden beoordeeld. Daarnaast worden de juridische aspecten van beroepsmatige blootstelling behandeld, en wordt besproken hoe deze aspecten ingrijpen op het beleid en de dagelijkse praktijk van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Doelgroep
Deze workshop is vooral interessant voor bedrijfsjuristen, risk managers, QHSE-managers, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, Arbo/preventiemedewerkers en alle andere MT-leden, managers en medewerkers die een beleidsbepalende rol hebben in het vaststellen van werkprocessen die met blootstelling aan gevaarlijke stoffen te maken hebben.

Kosten
De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor Deltalinqs-leden.

Datum en tijdstip:
2018-06-05T13:00:00 2018-06-05T17:30:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML ROZENBURG
Aanmeldperiode:
2018-04-30T11:00:00 2018-06-04T12:00:00