Agenda

Masterclass Handhaving en toezicht in de schijnwerpers (van Ardenne & Crince le Roy Advocaten)

Bedrijven in de Mainport Rotterdam staan meer dan gemiddeld in de schijnwerpers van toezichthoudende instanties zoals de Inspectie SZW, ILT, DCMR, douane, gemeente Rotterdam, FIOD of NVWA. Deze instanties maken hierbij gebruik van diverse bevoegdheden, zoals de mogelijkheid om bij een overtreding een last onder dwangsom op te leggen of een bedrijf stil te leggen. De laatste jaren is het takenpakket van toezichthouders op steeds meer terreinen uitgebreid met de mogelijkheid om een boete op te leggen en een overtreding te bestraffen. De tendens is dat toezichthouders steeds vaker van deze bevoegdheden gebruikmaken en hun besluitvorming een steeds indringender en sturend karakter kent.

Toezichthouders mogen hiernaast niet alleen een opgelegde boete maar ook inspectiegegevens van bijvoorbeeld BRZO-bedrijven in de publiciteit brengen door deze te publiceren. Zij doen hiermee actief aan ‘naming and shaming’, met alle negatieve gevolgen van dien voor het betrokken bedrijf. Tot slot kunnen handhavingsbesluiten en overtredingen op een later tijdstip via de Wet Bibob een doorslaggevende rol spelen bij de verlening van nieuwe vergunningen of het aangaan van contracten met de overheid. De gevolgen van dit bestuurlijke toezicht kunnen dan ook enorm ingrijpend zijn.

Tijdens de masterclass, verzorgd door buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V., worden tips en trucs besproken om de negatieve gevolgen van dit overheidshandelen te voorkomen en te beperken. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers worden ook uitgenodigd hun ervaringen te delen en (bij voorkeur op voorhand) casusposities in te brengen.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel (1 à 2 personen per bedrijf). Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over de masterclass. Bij afwezigheid zonder afmelding wordt een rekening gestuurd van € 25,-.

Datum en tijdstip:
2019-04-11T16:00:00 2019-04-11T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2019-01-01T00:00:00 2019-04-10T17:00:00