Agenda

Interactieve Haven HR-sessie 2020

Netwerken in een top haven- en industriecomplex
De Rotterdamse haven is voortdurend in verandering en bij nagenoeg alle veranderingen die binnen een bedrijf plaatsvinden is human capital een voorwaarde voor succes. Als HR-manager of personeelsfunctionaris wordt u zodoende geconfronteerd met een veelheid aan onderwerpen zoals: “Op welke manier kunnen de RIVM-richtlijnen het beste worden toegepast? Hoe houden we onze (oudere) medewerkers ‘fit for the job’? Én Wat kunnen we doen tegen toenemende (cyber)criminaliteit?”

Ook dit jaar willen Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen met u een variëteit aan onderwerpen bespreken tijdens een interactieve online HR-werksessie op 26 november (15.00 – 16.30 uur).

Laat u inspireren en inspireer ons ook vooral. Ervaar de kracht van het Deltalinqs-netwerk.

Deelname is gratis. Wees er snel bij!

14:50 - 15:00 uur Ontvangst in de virtuele lobby
15:00 - 15:05 uur Start en welkom
15:05 - 15:20 uur Plenaire sessie waarin Aad van der Werf de impact van Covid-19 op de economie en arbeidsmarkt in de regio Rijnmond laat zien. Als strategisch arbeidsmarkt adviseur is hij binnen de gemeente Rotterdam op de hoogte van de laatste stand van zaken en de presentatie van deze gegevens op Rijnmondinzicht.nl
15:20 - 15:50 uur Ronde 1 met drie parallelle breakoutsessies (1 t/m 3)
15:50 - 16:00 uur Pauze
16:00 - 16:30 uur Ronde 2 met drie parallelle breakoutsessies (4 t/m 6)
16:30 - 16:45 uur Terugkoppeling en samenvatting van de bevindingen uit de verschillende sessies
Datum en tijdstip:
2020-11-26T15:00:00 2020-11-26T16:45:00
Locatie:
Online
Adres:


Aanmeldperiode:
2020-11-10T17:00:00 2020-11-26T12:00:00

Programma

26-11-2020
15:20 - 15:50 uur Breakout 1 Inclusiviteit
Het is geen geheim dat witte, heteroseksuele mannen nog steeds de boventoon voeren in de Rotterdamse haven. Daarom staat meer diversiteit in de organisatie vaak al op de agenda. Maar meer diversiteit vraagt om inclusiviteit op de werkvloer. Marco Valk (St. Port of Pride) vertelt in deze breakout hoe meer diversiteit kan worden bereikt door meer inclusiviteit.
15:20 - 15:50 uur Breakout 2 Integere haven
Met het programma RotterdamseHavenVeiligeHaven.nl werken verschillende organisaties en partijen samen aan het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten binnen de haven van Rotterdam. Wouter Vos zal in deze breakout dieper ingaan op dit programma en bespreken op welke wijze integer gedrag binnen het bedrijf gestimuleerd kan worden.
15:20 - 15:50 uur Breakout 3 Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Sociale Innovatie (SI)
Tijdens deze workshop geven Renée Rotmans (Sociale Innovatie Port of Rotterdam) en Marita Dogterom (projectleider Platform Kennisdeling LLO en SI) uitleg over het Platform kennisdeling LLO en SI en de activiteiten die vanuit het platform plaatsvinden. Het Platform Kennisdeling LLO en Si is hét platform waarin men met elkaar in gesprek kan gaan over lopende trajecten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie en waarbij men samen tot actie kan overgaan. Tijdens deze breakout gaan we met elkaar in gesprek over vraagstukken die spelen binnen organisaties op het gebied van LLO en SI en bekijken we hoe het platform hierbij kan helpen.
16:00 - 16:30 uur Breakout 4 Fiscaliteit, reiskostenvergoeding voor fietsen en thuiswerken
Fietsen wordt steeds populairder. Fiscale regels bieden mogelijkheden om de aanschaf en/of het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te vergoeden. Ook is in 2020 meer thuisgewerkt dan ooit tevoren. Tot dusver gedoogde de fiscus het vergoeden van reiskosten, zonder dat er ook daadwerkelijk gereisd werd. Vanaf 1 januari 2021 is dit niet meer het geval. Voor veel werkgevers reden om nu versneld hun mobiliteitsbeleid aan te passen. Wat zijn deze fiscale regels voor reizen en wat zijn de mogelijkheden voor het fiscaal vriendelijk vergoeden van thuiswerken? Jos Hollestelle van Syndesmo nemen u in deze breakout mee in de kansen en mogelijkheden voor u als werkgever.
16:00 - 16:30 uur Breakout 5 Duurzame inzetbaarheid
Over toenemende vergrijzing wordt al langer gesproken. Bij veel bedrijven gaan de komende jaren nog een aanmerkelijk deel van de medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd naderen. In deze breakout vertelt Sjaak van Heukelum over TIZ (Toekomst-in-Zicht), een programma gericht op werknemers op weg naar pensioen. Wat kun je als werknemer in je laatste jaren van je carrière en bereid je je voor op pensioen en hoe ga je als werkgever om met duurzame inzetbaarheid en regie op uitstroom van capaciteit en kennis?
16:00 - 16:30 uur Breakout 6 Mobiliteit in arbeidsmarkt
De coronamaatregelen hebben invloed op de economie en arbeidsmarkt. De gevolgen verschillen echter per branche of sector. De behoefte aan mobiliteit en begeleiding van Werk naar Werk tussen sectoren is daardoor groter geworden. Platforms als Rijnmondwerktdoor.nl of Hallo-Werk.nl helpen bij het invullen van deze behoefte. In deze breakout zullen Sharita Nasirkhan (WSPR) en Bianca Kuijpers (HalloWerk) uitleggen op welke manier dit gebeurt.