Zuidkant Maasvlakte voorkeursalternatief project Net op zee IJmuiden Ver Beta

Zuidkant Maasvlakte voorkeursalternatief project Net op zee IJmuiden Ver Beta

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onlangs de voorkeursalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Ver Beta gekozen.

Zijn keuze is gebaseerd op de Integrale Effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de commissie voor de milieueffectrapportage.

Ver Alpha
Het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer geworden. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele.

Ver Beta
Het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta is het tracé (de route) via de zuidkant van de Maasvlakte geworden. Dit tracé loopt door de Noordzee (parallel aan de Alpha-verbinding) en loopt verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar het nieuw te bouwen converterstation.

Meer informatie
Heeft u vragen over de keuze van het voorkeursalternatief of aandachtspunten voor de uitwerking daarvan? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten door te bellen naar telefoonnummer:  070 379 89 79 of een e-mailbericht te sturen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Toelichting in Q&A Ontbijtsessie op 19 januari 2021
In de door Deltalinqs georganiseerde Q&A-ontbijtsessie Infrastructuur & Bereikbaarheid wordt dit project toegelicht door TenneT, in samenwerking met EZK. Naast dit project geeft het Q&A-ontbijt ook een update over de werkzaamheden aan de Suurhoffbruggen en de Van Brienenoordbrug. Meer info en aanmelden voor deze ontbijtsessie.