Zuid-Holland steekt € 1,5 miljoen in jongerenwerkplekken

Zuid-Holland steekt € 1,5 miljoen in jongerenwerkplekken

Jongeren betalen de prijs van de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar is zo’n 8% lager dan bij andere leeftijdscategorieën. In Zuid-Holland gaat het om 35.000 jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen.

Daarvan zijn de vooruitzichten voor 14.000 van hen echt slecht, omdat ze in een sector zijn opgeleid die het tijdens en na de Coronacrisis extra moeilijk hebben. “Als we nu niets doen, dan creëren we een generatie met torenhoge schulden”, zegt Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Zuid-Hollandse taskforce Human Capital. Zuid-Holland start nu een unieke pilot en steekt € 1,5 miljoen in startersbanen voor mbo- en hbo-opgeleide jongeren. “We zijn in gesprek met het Rijk om onze pilot landelijk op te schalen. Dan kunnen we geen 150 maar 1.500 jongerenwerkplekken creëren.” De pilot is onderdeel van de Zuid-Hollandse GroeiAgenda.

Van Meerkerk: “Het bedrijfsleven zit in een klem. Bedrijven moeten nu bezuinigen op hun flexibele schil en vaak betekent dat op jong talent. Maar binnen een jaar, als er een vaccin is, verwachten we dat diezelfde bedrijven juist weer staan te springen om jong talent. Die periode willen wij overbruggen. Door de Coronacrisis verandert werk sneller en daarom moet er meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van skills van mensen.” Vanaf januari 2021 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een startende jongere een jaar lang een arbeidscontract aan te bieden. Hiervoor krijgt het bedrijf een tegemoetkoming van 20% van het bruto jaarsalaris.

In Deltalinqs-verband werken bedrijven al jaren samen met het beroepsonderwijs. Cees Alderliesten, beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij Deltalinqs, herkent het beeld dat geschetst wordt. “Ondanks de crisis blijft het lastig om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen. Zo zijn goede onderhoudstechnici binnen de haven altijd welkom. Vandaar dat we actief hebben meegedacht aan de ontwikkeling van deze pilot.”

Meer weten over de subsidievoorwaarden? Lees het volledige bericht op de website van Economic Board Zuid-Holland.