Workshop ATEX

Workshop ATEX

ATEX staat voor ATmophères EXplosibles en is synoniem voor een aantal Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. In Deltalinqs ‘University’ verband is op 3 december 2019 een workshop over dit onderwerp georganiseerd.

Organisaties waar explosierisico’s zijn dienen te voldoen aan de ATEX-richtlijnen. Het is voor Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een prioritair onderwerp, nu en zeker ook in 2020 en verder. Naar aanleiding van het verscherpte toezicht op dit onderwerp is door VNCI, VNPI, VOTOB, NOVE (oliehandelaren) en Deltalinqs een handreiking opgesteld, die praktische handvatten moet bieden om op ATEX-gebied compliant te kunnen zijn.

Tijdens de workshop gingen diverse sprekers in op hoe zij omgaan met de regelgeving. Na eerst de beweegredenen en motivatie van I-SZW aan de aanwezigen te hebben toegelicht (Michiel Berendrecht, LyondellBasell) is door Kees Bevaart (VOTOB) toegelicht hoe een assetowner omgaat met de regels en hoe de handreiking kan worden toegepast. Marco Heyndijk van Stork gaf vervolgens aan hoe opdrachtnemers deze op de kaart zeten bij hun medewerkers. Vervolgens werd in een levendige discussie in kleinere groepen de handreiking en het bijbehorende afloopschema bediscussieerd en werd met name besproken hoe die binnen het eigen bedrijf zou kunnen worden toegepast. Als laatste ging Arjan Simmelink van Eqin nog in op welke arbeidsmiddelen inmiddels in een ATEX-versie beschikbaar zijn.

De workshop werd bezocht door circa 55 deelnemers. In bijgevoegde links treft u de handreiking en het afloopschema aan om te komen tot de juiste beheersmaatregelen.