Winterlezing Communicatie & Reputatie

Winterlezing Communicatie & Reputatie

Een breed draagvlak is cruciaal voor een succesvolle mainport Rotterdam. Met dit als achtergrond doet het Havenbedrijf Rotterdam sinds 2015 eens per twee jaar onderzoek naar de reputatie van de mainport Rotterdam onder omwonenden en het algemene publiek in Nederland.

Dit jaar heeft het derde reputatieonderzoek plaatsgevonden. Richard van der Eijk, hoofd communications & external affairs van het Havenbedrijf, presenteerde tijdens de Winterlezing ‘De reputatie van de Rotterdamse haven: zonder draagvlak geen groei’ op 10 december 2019 de resultaten met een selecte groep uit de achterban van Deltalinqs en enkele andere geïnteresseerden.

Het onderzoek laat wederom zien dat de mainport Rotterdam bijzonder hoog scoort bij zowel de omwonenden als het bredere Nederlandse publiek. De scores zijn veel hoger dan vrijwel alle multinationale ondernemingen met een zeer goede reputatie. De focus lag op de rol van het Havenbedrijf zelf en de activiteiten van de ondernemingen in de mainport. Ondanks deze hoge scores levert het onderzoek veel stof op tot nadenken en diverse relevante vragen.

De mainport lijkt een stootje te kunnen hebben, maar er zijn ook voorbeelden van een negatieve invloed op de reputatie zoals integriteitsvraagstukken als de drugsinvoer en veiligheidsincidenten in de industrie. Ook de energietransitie vraagt om een zeer sterke reputatie om veranderingen met een stevig draagvlak te kunnen doorvoeren. En er zijn vragen zoals: wordt de omgeving van de haven nog wel gezien als een prettige en veilige plek om te wonen? Wat doet het Havenbedrijf aan communicatie richting de omgeving? én Hoe verhoudt zich de reputatie van ‘onze’ haven met die van andere havens?

Na de presentatie van de resultaten gaven Ellen Ehmen, public affairs advisor Netherlands bij Esso Nederland, en Gerrit Peekstok, marketing and communication manager bij het Nederlands Loodswezen, inzicht in wat deze twee Rotterdamse haven- en industrieondernemingen doen richting de omgeving om hun reputatie en draagvlak onder omwonenden veilig te stellen.

Daarna ging het gezelschap met elkaar in discussie en werd er na afloop de kracht van het netwerk ervaren tijdens de informele afsluiting.

Voor 2020 staan twee halfjaarbijeenkomsten gepland op 8 juni en 2 november.