Agenda

Winterlezing - Communicatie & reputatie

De reputatie van de Rotterdamse haven: zonder draagvlak geen groei

Draagvlak is cruciaal voor een succesvolle haven. Daarom doet het Havenbedrijf Rotterdam sinds een aantal jaren onderzoek naar de reputatie van de Rotterdamse haven onder omwonenden en het algemene publiek in Nederland. Dit jaar heeft het derde reputatieonderzoek plaatsgevonden. Richard van der Eijk, Hoofd Communications & External Affairs van het Havenbedrijf, deelt graag de resultaten met u. Zijn de reputatiescores weer zo sterk als vorige keer? Wordt de omgeving van de haven nog wel gezien als een prettige en veilige plek om te wonen? Wat doet het Havenbedrijf aan communicatie richting de omgeving? Hoe verhoudt zich de reputatie van ‘onze’ haven met die van andere havens? Deze en andere vragen komen 10 december aan bod tijdens de Deltalinqs Winterlezing. Ook geven vertegenwoordigers van twee Rotterdamse havenbedrijven inzicht in wat zij doen richting de omgeving om hun reputatie en draagvlak onder omwonenden veilig te stellen.

Voorlopig programma
15.30 Inloop
16.00 Opening door Bas Janssen, Deltalinqs
16.10 Richard van der Eijk, HbR, presenteert de resultaten van het reputatieonderzoek
16.50 Reactie van twee Deltalinqs-leden
17.00 Vraag en antwoord met de deelnemers
17.15 Afsluiting & netwerkmoment
18.00 Einde

Datum en tijdstip:
2019-12-10T15:00:00 2019-12-10T18:00:00
Locatie:
EIC Mainport Rotterdam
Adres:
Noordzeeweg 6
3181 ML ROZENBURG
Aanmeldperiode:
2019-10-10T08:30:00 2019-12-09T17:00:00