WEC-rapport: industrie vliegwiel voor uitbouw waterstof

WEC-rapport: industrie vliegwiel voor uitbouw waterstof

Waterstof is de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De weg daarnaartoe begint bij de omarming en verdere uitbouw van waterstof door de energie-intensieve industrieën waardoor een vliegwiel ontstaat voor toepassing van waterstof voor de rest van de samenleving (transport en huishoudelijk gebruik).

Dat zeggen de auteurs van het nieuwste rapport ‘Hydrogen – industry as catalyst’ van de World Energy Council Nederland. Om de Europese klimaatdoelstellingen in 2050 te halen, moet Noord-West Europa vol inzetten op waterstof. Bij een effectieve toepassing kan waterstof in 2050, 30 procent van die doelstelling invullen.

Jeroen van Hoof, voorzitter van de WEC Nederland: “De door ons beschreven transitie gaat in twee fases, eerst van grijs naar klimaatneutrale blauwe waterstof, dat wil zeggen via afvang en opslag van de CO2 die vrijkomt bij de huidige methoden van waterstofproductie en vervolgens van blauw naar daadwerkelijk schone groene waterstof via de intussen uitgebouwde duurzame electriciteitsproductie en electrolyse. Als we die derde fase bereiken, en we daadwerkelijk gebruikmaken van schone waterstof, dan zijn de mogelijkheden oneindig.”