Agenda

Webinar Fysieke Belasting in de haven, hoe TOP werk jij? (vhp hp)

In samenwerking met ons buitengewoon lid vhp human performance organiseren we een webinar over vermindering van fysieke belasting.

Iedere werknemer heeft te maken met fysieke belasting (ook wel lichamelijke belasting genoemd). Ook in de haven en industrie komt fysieke belasting veelvuldig voor. Bijvoorbeeld bij het sjorren, maar ook bij werkzaamheden waar producten moeten worden verplaatst (denk aan tillen, dragen, duwen, trekken). Als de hiervoor geldende normen en richtlijnen worden overschreden, spreken we van overbelasting. Bij fysieke overbelasting worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo zwaar, lang of vaak gebruikt dat er (blijvende) gezondheidsschade kan ontstaan. In Nederland hebben twee op de vijf werknemers op zodanige manier te maken met lichamelijk belastend werk, dat zij het risico lopen om hierdoor ziek te worden (verzuim) of zelfs blijvend uit te vallen (beroepsziekte).

Dit webinar wordt verzorgd door Anneke Sellis (beleidsmedewerker ministerie SZW en projectleider van het Programma Preventie Beroepsziekten) en Hetty Vermeulen (senior consultant bij vhp human performance en inhoudelijk ondersteuner in het Programma Preventie Beroepsziekten). Zij belichten het onderwerp fysieke belasting vanuit verschillende perspectieven.
· Waarom is aandacht voor fysieke belasting belangrijk?
· Wat staat er in de wet met betrekking tot fysieke belasting?
· Hoe kunt u nu zelf aan de slag gaan om fysieke overbelasting binnen uw bedrijf te voorkomen?

Daarnaast worden lessons learned en best practices vanuit het Programma Preventie beroepsziekten gedeeld. Ook doen we een oproep aan de deelnemers om eigen ervaringen ‘mee te nemen’. 

Datum en tijdstip:
2022-10-31T15:00:00 2022-10-31T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2022-09-01T08:30:00 2022-10-30T17:00:00